Opetusalan Ammattijärjestö

Edunvalvonta

OAJ:n jäsenenä saat apua ja neuvontaa omaa työtäsi ja työsuhteen ehtojasi koskevissa asioissa OAJ:n kouluttamilta luottamusmiehiltä sekä OAJ:n toimiston asiantuntijoilta.

Monipuoliset edunvalvontapalvelut jäsenelle

  • OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut. Luottamusmies toimii lähellä opettajia ja tuntee paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olosuhteet.
  • OAJ:n toimiston asiantuntijapalvelut. Jäsenenä saat apua ja neuvontaa mm. palkkauksellisissa, lainopillisissa ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.
  • OAJ:n Jäsensivujen tarjoama laaja tietopankki.

Ongelmat selviävät usein paikallisesti

Yhteysopettajat, luottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat jäsenten käytettävissä. Suurin osa työhön liittyvistä epäselvyyksistä ratkeaa keskustelemalla heidän kanssaan. Yhteystiedot löytyvät työpaikan ilmoitustaululta, yhdistyksen tiedotteista ja OAJ:n Jäsensivuilta. 

Milloin yhteys OAJ:n toimistoon?

OAJ:n edunvalvontaosasto palvelee jäseniä tilanteissa, jotka eivät ratkea paikallisella tasolla. Kun asiaa on selvitetty luottamusmiehen kanssa paikallisella tasolla, on palkka- ja palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa toisinaan perusteltua olla yhteydessä OAJ:n edunvalvontaosaston työmarkkina-asiamiehiin. Oikeudellisissa kysymyksissä on myös toisinaan perusteltua ottaa suoraan yhteyttä OAJ:n lakimieheen, jotka hoitavat jäsenten palvelussuhteisiin liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Oikeusturvavakuutus on OAJ:n jäsenilleen ottama turva ammatissa mahdollisesti vastaan tulevia oikeustapauksia varten. Oikeusturvan tarpeen tullessa jäsenen on syytä ottaa ensimmäiseksi yhteyttä järjestön lakimiehiin, jotka selvittävät, mikä kulloinkin on paras tapa oikeudellisen ongelman hoitamiseksi.

 Yhteystiedot

OAJ:n toimiston yhteystiedot jäsenille löydät sivun yläreunasta kohdasta Yhteystiedot.

 
null

Lisää aiheesta

Jäsenedut

Tutustu myös

Jäsenyys