Opetusalan Ammattijärjestö

Järjestöyksikkö

Pasi Pesonen
Järjestöjohtaja
Organisationsdirektör
Organisation Director
puh. 020 748 9655
040 593 4378
 
Hanna Hirvonen
Johdon sihteeri
Ledningens sekreterare
Executive Secretary
puh. 020 748 9684
 
Jenni Arnkil
Järjestöpäällikkö
Organisationschef
Organisation Manager
puh. 020 748 9657
 
Kirsti Hietaranta
Järjestöasiamies 
Organisationsombudsman
Organisation Officer
puh. 020 748 9653
 
Paula Iiskola
Yksikön sihteeri
Enhetssekreterare 
Unit Secretary
puh. 020 748 9668
 
Susanna Jokimies
Opiskelija-asiamies 
Studerandeombudsman 
Teacher Student Advisor 
puh. 020 748 9656
GSM 044 0700175
 
Kaj Raiskio
Järjestöasiamies
Organisationsombudsman 
Organisation Officer
puh. 020 748 9689
 
Pekka Silkosuo
Järjestöasiamies 
Organisationsombudsman 
Organisation Officer
puh. 020 748 9682
 
Riitta Silvonen
Järjestöasiamies 
Organisationsombudsman 
Organisation Officer
puh. 020 748 9629
null