Opetusalan Ammattijärjestö

Kielitaito


Kielitaito kuntoon

Heikko suomen tai ruotsin kielen taito on maahanmuuttajien suurin syrjäyttävä tekijä. Yli 40 prosentilla maahanmuuttajataustaisista oppilaista on niin heikko opetuskielen taito, että se haittaa opiskelua ja perusopetuksen suorittamista.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -opetus ei ole pakollista perusopetuksessa eikä varhaiskasvatuksessa, ja siksi käytännöt vaihtelevat. Monissa kunnissa ei tarjota lainkaan S2/R2-opetusta.

Perusasteella ja lukiossa vieraskielisten oppilaiden S2/R2-
ope­tuksen korotettu valtionosuus on riittämätön todellisiin kustannuksiin nähden. Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa S2/R2-opetusta ei tueta valtion­osuuksin.

Kielitasotestit eivät nykyisin ole riittäviä, jotta niillä voitaisiin arvioida, millaista tukea kukin oppilas tarvitsee. Testejä kaivataan erityisesti murrosikäisinä maahan tulleille.

Perusopetuksessa lapsi tai nuori siirretään usein liian nopeasti äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvien ryhmään ilman tarvittavaa tukea. Harvalla äidinkielen opettajalla (luokan- tai aineenopettaja) on  koulutusta kielen alkeiden opettamiseen. Isossa ryhmässä mahdollisuudet tukea ovat vähäiset.

OAJ ehdottaa:

  • Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvalle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle on säädettävä oikeus saada S2/R2-opetusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun asti.
  • Kielitasotestejä on kehitettävä Opetushallituksen toimesta työvälineiksi kouluille eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden kielitaidon ja kielen opetuksen tarpeiden tunnistamiseksi, jotta lapset, oppilaat ja opiskelijat saavat omaa kielitasoaan vastaavaa opetusta.
null