Opetusalan Ammattijärjestö

Kielitaitovaatimukset

Perusopetuksen ja esiopetuksen opettajalta ja rehtorilta vaaditaan koulun opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Erinomainen opetuskielen suullinen ja kirjallinen taito vaaditaan myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä ammatillisten oppilaitosten äidinkielen opettajilta (1133/2003).

Lukion ja ammatillisen koulutuksen muiden opettajien kohdalla riittää, että he hallitsevat opetuksessa käytettävän kielen. Koulutuksen järjestäjä arvioi kielitaidon riittävyyden.

Ammattikorkeakouluissa yliopettajan, lehtorin, tuntiopettajan on hallittava ammattikorkeakoulun opetuskieli. Ammatillisen opettajankorkeakoulun johtajan on hallittava opettajankoulutuksen opetuskieli tai se kieli, jolla hänet on määrätty antamaan opetusta.

Erinomainen suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen hallinta osoitetaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla. Kielitaito voidaan osoittaa joko valtionhallinnon kielitutkinnolla (ns. suuri kielitutkinto), yleisillä kielitutkinnoilla tai opintojen yhteydessä.

Esiopetusta antavalta opettajalta ei vaadita todistusta suomen tai ruotsin kielen erinomaisesta suullisesta ja kirjallisesta taidosta, jos hän on saanut koulusivistyksensä ja suorittanut kelpoisuuden tuottavat opintonsa samalla kielellä.

Kelpoisuusasetuksessa säädetään, että jos opetusta annetaan muulla kuin koulun (virallisella) opetuskielellä, opettajan tulee hallita opetuksessa käytetty kieli. Tässä tapauksessa Opetushallitus määrää, miten hallinta osoitetaan.
Lue lisää kielitaitovaatimuksista Opetushallituksen sivulta

 
null