Opetusalan Ammattijärjestö

Kotoutumiskoulutus


Kotoutumiskoulutus nopeasti käyntiin

Kotoutumiskoulutus on noin vuoden pituinen aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus. Sen avulla he oppivat kielen ja saavat tarvittavia valmiuksia työ- tai opiskelupaikan löytämiseen. Samalla maahanmuuttajat saavat kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tämän koulutuksen pitäisi olla kiinteä osa ammatillista valmentavaa koulutusta. Hallitusohjelmassa on linjattu, että ammatillinen koulutus kootaan yhteen. On oleellista, että kotoutumiskoulutus on osa muuta ammatillista aikuiskoulutusta.

Jos kotoutumiskoulutus olisi osa valmentavaa koulutusta, maahanmuuttajalla olisi mahdollisuus tutustua ammatilliseen oppilaitokseen ja suunnitella koulutuspolkuaan tehokkaammin. Hän voisi samanaikaisesti suorittaa kursseja ammatillisessa koulutuksessa ja päästä nopeammin työelämään. Näin on tehty muun muassa Kanadassa.

Kotoutumiskoulutus on tärkeää kaikille maahanmuuttajille yhteiskuntaan sopeutumiseksi, myös kotiäideille ja vanhuksille. Siksi lapsiperheiden tulee saada tietoa suomalaisesta varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmästä.  

Kotoutumiskoulutusta järjestetään ely-keskusten kilpailuttamana ostopalveluna osana työ- ja elinkeinoministeriön hallintoa. Ely-keskuksilla ei ole valtakunnallisesti yhteisiä laatu- ja hintakriteerejä, kun kotoutumiskoulutusta kilpailutetaan.

Kotoutumiskoulutusta pitää kehittää. Muutaman vuoden välein tapahtuva kilpailuttaminen heikentää kehittämistyötä ja sen myötä koulutuksen laatua, koska opetuksen järjestäjät eivät voi katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Järjestelmä on kankea ja ruuhkautunut. Jo ennen nykyistä pakolaiskriisiä yli neljännes maahanmuuttajista joutui odottamaan yli puoli vuotta päästäkseen opiskelemaan suomea tai ruotsia.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen kehittämisehdotuksessa todetaan, että luku- ja kirjoitustaidon opetus pitäisi siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Tämä ei riitä. Kotoutumiskoulutuksen tulisi olla kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, jotta sitä voisi toteuttaa tuottavammin ja tuloksellisemmin.


OAJ ehdottaa:

  • Kaikki kotoutumiskoulutus on siirrettävä opetus- ja kulttuuriministeriöön.
  • Kotoutumiskoulutus on otettava osaksi valmentavaa koulutusta järjestämisluvan alaiseksi koulutukseksi.
  • Kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta on luovuttava.
  • Valtion budjetissa kotoutumisen määrärahat pitää vähintään kymmenkertaistaa pitkällä aikavälillä.
     
null