Opetusalan Ammattijärjestö

Kotoutumiskompassi

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus rikastavat suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten elämää. Siksi OAJ on jo vuosia korostanut, että koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa. Vaikka asia on yleisesti tunnettu ja tunnustettu, ei Suomessa ole mielestämme pystytty riittävästi etenemään konkreettisiin kotouttamista edistäviin toimiin. Kotoutumiskompassi on tehty tähän tarpeeseen.

OAJ:n Kotoutumiskompassi tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen. Kaikessa koulutuksessa korostuu kielen oppimisen merkitys. Jokaiselle tulee tarjota riittävä pedagoginen tuki oppimiseen. Myös opettajien monikulttuurisuusosaamista pitää vahvistaa.

Lue Kotoutumiskompassin pdf:  pdf-tiedosto (sivuittain tulostettava)
tai selaa Kotoutumiskompassin eri osia tällä sivustolla. Käytä osioiden otsikkolinkkejä, jotka ovat alempana tällä sivulla tai selaa sivuja valikosta, joka on sivun vasemmassa laidassa.

Kotoutumiskompassi on käännetty myös englanniksi nimellä Integration Compass (pdf).

Kotoutumiskompassin tavoitteet:

 • Suomalainen koulutusjärjestelmä tukee maahanmuuttajien joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja.
 • Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on yhdenvertainen mahdollisuus suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielen laadukkaaseen opiskeluun.
 • Monikulttuurisuusosaaminen on selkeä osa opettajan ammattitaitoa, ja sitä edistetään koulutuksen keinoin.
 • Maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen koulutuksesta vähenee ja työllisyysaste kasvaa.

Keinot:

 • Lakeja ja säädöksiä pitää muuttaa, opettajia kouluttaa sekä resursseja kohdentaa kunnille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille, jotta maahanmuuttajien opetusta voidaan edistää.
 • Valtion on arvioitava lisärahoituksen tarve ja otettava se huomioon pakolaismäärän kasvaessa.
 • Valtion on osoitettava kunnille riittävät resurssit vastaanottaa Suomeen tulleita lapsia, nuoria ja aikuisia ja järjestää heidän tarpeitaan vastaavat kasvatus- ja koulutuspalvelut.
 • Valtion on ohjeistettava kuntia maahanmuuttajien opetuksen järjestämisessä. Rehtoreita ja johtajia pitää kuunnella ja kouluttaa.
 • Jokaiselle Suomeen tulevalle on tarjottava heti opetusta suomen tai ruotsin kielessä. Siihen sisältyy myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta.
 • Kaikille alle peruskouluikäisille on tarjottava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen.
 • Kunnissa on suunnattava lisärahaa päiväkodeille ja kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajia.

Linkit sisältösivuille:

Monikulttuurisuus on mahdollisuus

Kotoutumiskoulutus nopeasti käyntiin

Varhaiskasvatus auttaa kotoutumaan

Kielitaito kuntoon

Oma äidinkieli on pohja uuden oppimiselle

Tukea tarvitaan myös toisella asteella

Valmistavaa opetusta tarvitaan lisää

Opettajille lisää monikulttuurisuustaitoja

Koulutetut maahanmuuttajat saatava töihin

Kaikille oikea polku koulutukseen

Mitä muuta pitäisi tehdä? Mitä kotouttaminen maksaa?

Sanasto
 

 

null