Opetusalan Ammattijärjestö

Koulutuspolku


Kaikille oikea polku koulutukseen

Suomeen saapuu hyvin erilaisia maahanmuuttajia. Aikaisemmin suuri osa heistä on tullut Suomeen avioliiton tai kumppanin vuoksi.

Tänä syksynä Suomeen on tullut tuhansia kotimaansa vaikeita oloja paenneita turvapaikanhakijoita. Kun he oleskeluluvan saatuaan siirtyvät TE-toimistojen asiakkaiksi, toimistot ruuhkautuvat entisestään.

TE-toimisto tekee alkukartoituksen ja oppilaitos lähtötasoarvioinnin, jonka avulla asiakas ohjataan sopivaan opetusryhmään. Alkukartoitus tehdään TE-toimiston tai kunnan toimesta ennen kotoutumissuunnitelmaa. Nyt oppilaitokset joutuvat usein tekemään kartoituksen uudelleen, koska TE-toimistoilla ei ole riittäviä resursseja.

Ohjausta ja kielitaidon kartoitusta tehdään jo monessa aikuisoppilaitoksessa. Tätä osaamista pitäisi hyödyntää paremmin.

Alueilla, joilla kotouttaminen on uutta, aikuisopettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta. Aikuisopettajista on työttömänä 23 prosenttia. Tämä resurssi on otettava käyttöön maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Monet maahanmuuttajat ovat osallistuneet omaehtoiseen kielikoulutukseen TE-toimistojen tilaamien kotouttamiskoulutusten sijaan. Heille ei tarjota opintoihin tai työllistymiseen liittyviä ohjauspalveluita yhtä systemaattisesti kuin TE-toimistojen asiakkaille. Näille henkilöille aikuisoppilaitokset voisivat tarjota opintoihin ja uraan liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Vastaanottokeskus on monen maahanmuuttajan ensimmäinen linkki suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutukseen. Riippumatta siitä, mihin keskukseen henkilö sijoitetaan, hänen tulisi saada välittömästi kieli- ja kulttuurikoulutusta.

OAJ ehdottaa:

  • TE-toimistojen ruuhkia voidaan purkaa ottamalla aikuisoppilaitokset mukaan ohjaustoimintaan.
  • Työttömille tai työttömyysuhan alaisille opettajille järjestetään lisäkoulutusta, jotta he voivat toimia maahanmuuttajien opettajina ja opinto-ohjaajina.
     
null