Opetusalan Ammattijärjestö

Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut -esite

Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan vahvuus

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen on kuntien ydintehtävä. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat keskeinen osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Kun varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään hyvin, se edistää lapsen oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se hyödyttää lasta ja nuorta koko koulutuspolun ajan.

Päiväkodin pedagoginen varhaiskasvatus säästää kunnan koulutusmenoja pitkällä aikavälillä. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut vahvistavat kunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatuksen toteuttamisen minimitason ja kaikille lapsille 20 viikkotunnin oikeuden varhaiskasvatukseen. Kunnilla on kuitenkin aina mahdollisuus toimia paremmin.

Jo nyt muutamat kunnat kokeilevat maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi on paljon kuntia, jotka eivät ole ottaneet käyttöön varhaiskasvatuslain muutoksen sallimia heikennyksiä.

Ne eivät ole suurentaneet lapsiryhmien kokoa eivätkä rajanneet lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Useissa kunnissa halutaan myös lisätä lastentarhanopettajien osuutta päiväkotien lapsiryhmien henkilöstössä.

Kunnissa päätetään, miten koulutuksellinen tasa-arvo ja lasten oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu ja millaiset voimavarat kohdennetaan varhaiskasvatukseen ja sen kehittämiseen.

Lue lisää esitteestä verkkosivuilta:

Avaa esite Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan vahvuus (pdf-tiedosto, tulostuu sivuittain)
null