Opetusalan Ammattijärjestö

Monikulttuurisuus

 

Monikulttuurisuus on mahdollisuus

Pakolaisaalto pyyhkii läpi Euroopan. Suomeen on tänä vuonna tullut lokakuun alkuun mennessä jo yli 18 000 turvapaikanhakijaa. Vuoden loppuun mennessä heitä arvioidaan olevan 50 000.

Vastaanottokeskukset toimivat äärirajoilla, ja tiloja tarvitaan. Vaikka kaikki turvapaikanhakijat eivät jää Suomeen, kotoutumistoimia tarvitaan nopeasti lisää. Lähiviikot ja kuukaudet ratkaisevat, räjähtääkö pakolaisaalto käsiin vai koituuko siitä Suomelle uusi mahdollisuus.

Monikulttuurisuus on ilman pakolaistilannettakin tärkeä ja kasvava osa Suomea ja Suomen tulevaisuutta. OAJ tahtoo edistää monikulttuurista ja suvaitsevaa Suomea, joka kantaa globaalia vastuuta ja antaa apua sitä tarvitseville.

OAJ näkee kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten elämää rikastavana. Siksi olemme jo vuosia korostaneet, että koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa. Vaikka asia on yleisesti tunnettu ja tunnustettu, ei Suomessa ole mielestämme pystytty riittävästi etenemään konkreettisiin kotouttamista edistäviin toimiin. Siksi OAJ on laatinut Kotoutumiskompassin.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella esiopetus- ja peruskouluikäisellä lapsella on oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen kotikuntansa. OAJ korostaa, että kaikenikäisten maahanmuuttajien pitää päästä mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen koulutuspalvelujen piiriin, jotta kotoutuminen käynnistyy heti.  Osaavat opettajat haluavat tehdä töitä sen eteen, että jokainen maahan tullut saa edellytykset opiskeluun ja työntekoon.

OAJ:n Kotoutumiskompassi tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen. Kaikessa koulutuksessa korostuu kielen oppimisen merkitys. Jokaiselle tulee tarjota riittävä pedagoginen tuki oppimiseen. Myös opettajien monikulttuurisuusosaamista pitää vahvistaa.

Monikulttuurisuus on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää. Suomi saa lisää osaavaa työikäistä väkeä, kunhan maahanmuuttajille tarjotaan riittävästi kielenopetusta ja muuta koulutusta. Monikulttuurisuus lisää myös suomalaisten lasten ja nuorten valmiuksia menestyä tulevaisuuden maailmassa.

Olli Luukkainen
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

null