Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ kouluttaa

OAJ:n koulutuksen tavoitteena on kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevien tietojen, taitojen ja asenteiden edistäminen.  
OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä muuhun edunvalvontakoulutukseen ja järjestökoulutukseen. Valtaosa OAJ:n koulutuksesta on suunnattu luottamusmiehille, OAJ:n edunvalvontayhdistysten aktiiveille ja työsuojelutoimijoille.

Sopimuskoulutus
Koulutuksella vahvistetaan sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, virka- ja työsuhteen sekä työelämälainsäädännön tietämystä sekä työsuojelua, yhteistoimintaa ja työelämän laatua koskevien sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.
 
Sopimuskoulutuksissa osallistujien riittävä osaamistaso luodaan perus- ja täydennysopinnoissa. Sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot päivitetään ajan tasalle neuvottelupäivillä.

Muu edunvalvontakoulutus
OAJ järjestää oppilaitosten ja päiväkotien johtajille sekä opetus- ja sivistystoimenjohtajille koulutusta, jossa käsitellään johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, johtajuuden haasteita sekä tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi järjestetään toimiala- ja teemaseminaareja, joissa käsitellään erityisesti ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja työelämäasioita.

Järjestökoulutus
Järjestökoulutuksella vahvistetaan OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessä. Monipuolisella koulutuksella lisätään järjestöyhtenäisyyttä.  
 
OAJ tuottaa alueellista ja paikallista koulutusta varten mm. yhteysopettajamateriaalia, koulutusvideoita ja ohjeita valmistuvien opettajien infotilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi OAJ järjestää etäkoulutuksia tarpeen mukaan.
 
Ota yhteyttä!
Yhteydenottolomakkeella voit kysyä OAJ:n järjestämistä kursseista ja koulutuksista, muun muassa niiden käytännön järjestelyistä, ansionmenetyksistä, matkalaskuista tai ilmoittautumisesta. Kirjaudu lomakkeen avauduttua, niin saat yhteystietosi lomakkeelle suoraan. Lomakkeeseen.
Huom! Kursseille ilmoittaudutaan oikean palstan Ilmoittaudu koulutukseen tästä! -linkistä.
null