Opetusalan Ammattijärjestö

Oma äidinkieli


Oma äidinkieli on pohja uuden oppimiselle

Tutkimuksissa on todettu, että kaksikielisyys helpottaa vieraiden kielten opiskelua. Se tukee myös muiden aineiden oppimista. Ilman oman äidinkielen hallintaa maahanmuuttajalasten on vaikea myöhemmin palata lähtömaahansa, vaikka halukkuutta saattaisi olla.


Oman äidinkielen taito on pohja valtakielen ja kaiken muun oppimiselle. Jokaisella on oikeus omaan äidinkieleen ja kulttuuriin. Jos oman äidinkielen kehitys pysähtyy, lapsi tai nuori ei välttämättä osaa mitään kieltä kunnolla.

Omaa äidinkieltä opetetaan liian vähän. Vain viidesosa koulutuksen järjestäjistä tarjosi oman äidinkielen opetusta syyslukukaudella 2013. Opetusta tarjottiin yhteensä 54 kielessä perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa oman äidinkielen opetusta tarjotaan vieläkin harvemmin.

Oman äidinkielen opetus on haastavaa, koska oppilaiden lähtötaso on erilainen. Oman kielen opiskelu ei houkuta kaikkia, koska opetusta tarjotaan yleensä koulupäivän alussa tai lopussa ja usein muualla kuin omassa koulussa.

OAJ ehdottaa:

  • Oman äidinkielen opetusta pyritään tarjoamaan jokaiselle varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun saakka.
  • Oman äidinkielen opetus aloitetaan esiopetuksessa yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

 

null