Opetusalan Ammattijärjestö

Oppimateriaalit

OAJ:n askelmerkit digiloikkaan:

4. Laadukas digioppiminen edellyttää myös laadukasta oppimateriaalia

Pedagogisesti laadukkaalla oppimateriaalilla on tärkeä merkityksensä myös digitalisoituvassa koulutuksessa. OAJ korostaa, ettei digitalisaatio tai oppimateriaalin digitalisoituminen saa rajoittaa opettajan mahdollisuutta pedagogisin perustein valita käytettävää oppimateriaalia.

Laadukkaan digitaalisen oppimateriaalin saatavuutta tulisi kaikin keinoin helpottaa. Erityisesti laadukas ilmainen oppimateriaali pitäisi saada pikimmiten koottua helposti käytettäviin oppimateriaalipankkeihin.

Perusopetuksen osalta materiaali tulisi linkittää perusopetuksen ePerusteisiin. Oppijan itse hankkiman sähköisen oppimateriaalin (esimerkiksi toisella asteella) osalta OAJ toivoo ministeriön vaikuttavan aktiivisesti arvonlisäveron yhdenmukaistamiseen perinteisen
oppimateriaalin tasolle.

Vaikka monet opettajat laativat ja kokoavat omaan opetukseensa oppimateriaalia, OAJ muistuttaa, ettei opettajan velvollisuuksiin kuulu oppimateriaalin laadinta. Oppimateriaalin hankinta on opetuksen järjestäjän vastuulla.

Kokonaan eri asia ovat opettajat, joiden kanssa on esimerkiksi oppimateriaalin puutteen vuoksi sovittu oppimateriaalin laadinnasta omaan opetukseen. Heillä tämä tehtävä on huomioitu ja tulee huomioida myös työsuunnittelussa ja työajassa. Tämä ei tarkoita oppimateriaalin tekijänoikeuksien siirtämistä työnantajalle. Opettajan laatiman oppimateriaalin käyttöoikeudesta oppilaitoksessa on sovittava erikseen.

Koska oppimateriaalin kokoaminen esimerkiksi verkosta tai muiden laatiman materiaalin pohjalta on yleistynyt, pitää OAJ erittäin tärkeänä, että opetuksen järjestäjät huolehtivat opettajien tekijänoikeusosaamisesta osana täydennyskoulutusta. Opettajien oikeusturvan, mutta myös digimateriaalin käytön edistämisen vuoksi on tärkeää, että tekijänoikeudet tunnetaan. Tekijänoikeuskoulutukseen on jo olemassa valmistakin materiaalia (OpeRight www.operight.fi ; www.kopiraitti.fi ).


null