Opetusalan Ammattijärjestö

2. Pedagogista varhaiskasvatusta kaikille

Varhaiskasvatuksen tilanne vaikuttaa nousevan isoksi vaalikeskusteluiden aiheeksi. Puolueet ovat selvästi kuulleet kentän ja kansalaisten huolen varhaiskasvatuksen laadun ja saatavuuden heikentymisestä. Varhaiskasvatusoikeuden erilaiset rajaamispäätökset ovat herättäneet huolen – ainakin oppositiopuolueissa – eri puolella maata asuvien lasten eriarvoisesta kohtelusta.

SDP korostaa, että yli kolmivuotiailla lapsilla pitäisi olla oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vihreät kertovat, että puolue tulee toimimaan sen eteen, että kunnat eivät esimerkiksi tee heikennyksiä subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen eikä henkilöstömitoituksia muuteta.

Myös RKP haluaa edistää kaikkien lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippumatta lapsen asuinpaikasta tai perheen varallisuudesta. Oppositiopuolueista myös Vasemmistoliiton ja Suomen Kristillisdemokraattien suurin koulutuksen tasa-arvon huolenaihe on varhaiskasvatuksen laadun ja saavutettavuuden romahtaminen.

”Liian suuri lapsiryhmä heikentää ammattitaitoisen henkilöstön mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen huomioimiseen, jolloin tukea tarvitsevat lapset eivät sitä välttämättä saa, ja se nostaa perheiden kynnystä lasten päivähoidon aloittamiseen ja työelämään siirtymiseen.” – KD

Myös OAJ korostaa vaaliohjelmassaan, että päiväkotien varhaiskasvatus tulisi muuttaa maksuttomaksi yli kolmevuotiaille, ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ei pitäisi rajata eikä ryhmäkokoja nostaa.
null