Opetusalan Ammattijärjestö

3. Perusopetuksen laatuun panostettava

Useampi puolue nostaa esiin laadukkaan koulutuksen turvaamisen jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Kokoomukselle tämä tarkoittaa opettajien osaamisen jatkuvaa kehittämistä, nykyaikaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen mahdollisimman laajaa hyödyntämistä sekä oppimisen halun asettamista keskiöön.

Perussuomalaiset kantaa huolta opettajien jaksamisesta, koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta ja kokoomuksen lailla oppilaiden yksilöllisyyden riittävästä huomioimisesta.
Suomen Keskusta kiinnittää muita puolueita enemmän huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja listalle nousevat mm. varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lähipalveluaseman vahvistaminen, turvalliset koulutiet ja kokoomuksen lailla myöskin laadukkaat oppimisympäristöt ja -välineet.

DP uskoo, että määrittelemällä perusopetukselle uudet laatukriteerit voitaisiin turvata palveluiden yhtäläinen laatu. Samassa yhteydessä pitäisi puolueen mukaan tarkastella kuntien kasvaneita eroja perusopetuksen vuosittaisissa tuntimäärissä.

Myös OAJ korostaa opetustyön riittävää resursointia ja sitä, että on tärkeää kehittää opettajien osaamista. Oppilaiden yksilöllinen huomiointi on noussut vahvasti esiin uudessa opetussuunnitelmassa ja kuntien onkin tarjottava siihen riittävät edellytykset opettajille esimerkiksi pitämällä ryhmäkokoja ja jakotuntien määrä kohtuullisena. OAJ on esittänyt laatukriteereiden uudistamista. 
null