Opetusalan Ammattijärjestö

Ryhmäkoon määrittely perusopetuksessa

Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Tarvittaessa eri vuosiluokkien, esi- ja lisäopetuksen oppilaita voidaan opettaa yhdessä.

Ryhmäkokoa ei ole yleisopetuksessa määritelty. Opetusryhmien koko on määritelty erityistä tukea saavien oppilaiden osalta. Erityistä tukea saavia voi ryhmässä olla enintään 10 oppilasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään 8 oppilasta. Jos he saavat opetusta muun opetuksen yhteydessä, opetusryhmissä saa olla enenitään 20 oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla enintään 6 oppilasta. Jos erityistä tukea saavia oppilaita opetetaan samassa ryhmässä, määräytyy opetusryhmän enimmäiskoko sen mukaisesti, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmässä on eniten. Perusopetusasetus 2 §.

Lue lisää opetusryhmän kokoa koskevasta tutkimustiedosta sivulta 52 alkaen Tulevaisuuden peruskoulu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2015:8

 
null