Opetusalan Ammattijärjestö

Taiteen perusopetuksen opettajat

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta annetaan konservatorioissa sekä sellaisissa musiikki- ja muiden taidealojen oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet tähän opetukseen järjestämisluvan. Opetuksen antamiseen on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taidealan vähintään opistoasteinen opettajantutkinto.

Tutkinnon soveltuvuudesta päättää viime kädessä työnantaja. Tutkinnon tulee olla suoritettu sellaisella taidealalla, jota oppilaitoksessa opetetaan sekä sellaisessa aineessa, jota kyseisen taidealan oppilaitoksissa yleensä opetetaan. Esimerkiksi musiikin perusopetuksesta on sovittu, että palkkaus määräytyy aina opettajan suorittaman tutkinnon mukaan riippumatta siitä, mitä ainetta hänet on määrätty opettamaan.
 
Yleisen oppimäärän opetusta, joka ei ole tutkintotavoitteista, on edellä mainitun lisäksi kelpoinen opettamaan henkilö, jolla on asianomaisen taiteen alan opettajan kelpoisuus, asianomaiselle taiteen alalle soveltuva muu koulutus tai alalla työskentelemällä hankittu riittäväksi katsottu pätevyys. Tässä tarkoitettu "riittäväksi katsottu" pätevyys voi tulla mm. siten, että opettajatutkintoa vailla oleva on toistuvasti palkattu samaan oppilaitokseen ilman erityistä muuta määräaikaisuuden perustetta.

Kelpoisuuden on voinut saada mm. musiikinopetukseen vähintään 35 opintoviikon laajuisilla pedagogisilla opinnoilla konservatoriossa musiikinohjaajan opintolinjalla, kun opinnot on aloitettu vuoden 1996 loppuun mennessä.

Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestävän oppilaitoksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on alan ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus.

 
null