Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

  • OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.
  • OAJ:n jäsenmäärä on noin 120 000.
  • OAJ on koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö.
  • OAJ on myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, joka vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen säännöksiin ja kehitykseen.
  • OAJ:llä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen. Lähes jokaisessa kunnassa toimii yhteinen edunvalvontayhdistys.
  • OAJ:llä on myös tiiviit kansainväliset yhteydet.
  • Suurin osa opettajista työskentelee kunnan opetusalalla. Työnantajana on tällöin joko kunta tai kuntayhtymä. Huomattava osa ammatillisista opettajista toimii yksityisellä ja pieni osa valtion sopimusalueella.
  • Järjestön tehtävänä on opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaaminen, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantaminen ja henkisen ja fyysisen kunnon kohentaminen ja ylläpitäminen. Järjestö toimii koko opetus- ja kasvatusalan kehittämiseksi.
  • Opetusalan sopimusneuvottelutoiminta hoidetaan Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.
 
null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio