Opetusalan Ammattijärjestö

Toinen aste


Tukea tarvitaan myös toisella asteella

Maahanmuuttajataustaiset nuoret jatkavat selvästi harvemmin lukiossa kuin suomalaistaustaiset ja ovat lopulta keskimäärin heikommin koulutettuja kuin kantaväestö.

Oppilaan ohjaaminen on tärkeää, kun maahanmuuttajanuori miettii jatko-opintomahdollisuuksiaan. Lukioon päätyvä ei aina tiedä, kuinka vaativaa opiskelu lukiossa on.

Yhä useampi opiskelija tarvitsee tukea opinnoissaan. Maahanmuuttajille tuki on erityisen tärkeää, koska kieltäkin pitää edelleen opiskella. Lukiolaissa ei mainita erityisopetusta eikä moni maahanmuuttaja saa tarvitsemaansa tukea opinnoissaan.

Ammatilliseen koulutukseen maahanmuuttajat hakeutuvat yhtä usein kuin suomalaistaustaisetkin. Vuonna 2012 vieraskielisiä opiskelijoita kaikista ammatilliseen koulutukseen osallistujista oli keskimäärin 7 prosenttia.

Ammatillisen opettajan pitää tietää, millä tavoin eri aloilla tulee ottaa huomioon opiskelijoiden kulttuuriset taustat. Siihenkin on saatava täydennyskoulutusta.

Maahanmuuttajat keskeyttävät opinnot lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yli kaksi kertaa useammin kuin kantaväestö.

OAJ ehdottaa:

  • Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta on lisättävä lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
  • Ryhmäkokojen on toisella asteella oltava riittävän pienet, jotta opettaja voi kohdata opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja taustat.
  • Myös lukio-opiskelijoille on oltava oikeus erityisopetukseen.
  • Erityisopetusta ammatillisessa koulutuksessa tulee vahvistaa.
  • Lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla pitää olla yhdenvertaiset oikeudet opiskelun tukeen.
     
null