Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kuntavaaleissa läpi yli 700 opettajaa

Opettajat menestyivät jälleen hyvin kuntavaaleissa. Valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä, kun edellisissä vaaleissa läpipäässeitä oli 771.
OAJ:n koulutusjohtajan Heljä Misukan mielestä on myönteistä, että kuntapäättäjinä toimii opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita erityisesti tällä vaalikaudella, kun koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta on tulossa entistä selvemmin kunnan ykköstehtävä sote-palvelujen siirtyessä maakuntiin.
 
 
Vihreiden määrä kasvoi eniten
 
Keskusta säilytti asemansa suurimpana opettajapuolueena, vaikka keskustalaisia opettajia valittiin valtuustoihin 15 prosenttia vähemmän kuin 2012. Kokoomuslaisten opettajavaltuutettujen määrä laski 17 prosenttia.
 
Vaaleissa menestyivät paikkamäärillä mitaten parhaiten vihreiden listoilla ehdolla olleet opettajat, joita valittiin 41 prosenttia enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Myös Vasemmistoliiton opettajavaltuutettujen määrä kasvoi lähes kolmanneksella.
 
Perusopetus ja varhaiskasvatus pysyvät lähipalveluina, joiden yhdenvertaisuus ja laadukkuus on turvattava kaikkialla maassa. Kuntapäättäjien on ratkaistava, miten taataan turvallinen oppimisympäristö, millaisissa ryhmissä opetusta annetaan ja millaista opetusta tarjotaan. Heidän tulisi kantaa huolta myös henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta.
 
 
Jokaiseen kuntaan oma kehittämissuunnitelma
 
OAJ kehottaa kaikkia kuntia laatimaan tavoitteisiin sitouttavan kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman, joka olisi voimassa koko alkavan valtuustokauden.
 
Toivomme, että opettajataustaiset valtuutetut ovat tässä aloitteellisia, Misukka ehdottaa.
 
Äänestäjät antoivat Misukan mukaan kuntavaaleissa selvän viestin siitä, että koulutukseen on panostettava, ei leikattava.
 
Onkin myönteistä, että hallitus kuuli tätä puoliväliriihessään ja pitkän leikkauskauden jälkeen panosti koulutukseen ja osaamiseen. Korjaus saatiin näin alulle. Toivomme, että kuntapäättäjät muistavat saman omissa päätöksissään. Heidän käsissään on oman kunnan lasten ja nuorten tulevaisuus, Misukka muistuttaa.
 
 
Kunnanvaltuustoihin valitut OAJ:n jäsenet 2017
(suluissa luku vuoden 2012 kuntavaaleista):
 • Keskusta: 196 (231)
 • Kokoomus: 151 (182)
 • SDP: 110 (121)
 • Vihreät: 105 (74)
 • KD: 45 (44)
 • Vasemmistoliitto: 42 (32)
 • RKP: 32 (37)
 • PS: 11 (32)
 • Muu: 16 (18)
 
OAJ:ltä reittiopas kuntapäättäjille
 • Reittiopas kuntapäättäjälle esittää konkreettisia tapoja edistää päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimisen iloa ja työrauhaa. 
 • OAJ:n kuntavaalisivustolla runsaasti hyödyllistä tietoa ja materiaalia jokaiselle kuntapäättäjälle: ääniopetukselle.fi
 
OAJ on sitoutumaton
 • Opetusalan Ammattijärjestön jäsenmäärä on yli 120 000, ja työssäkäyvistä opettajista yli 90 prosenttia on kuuluu OAJ:hin. Järjestö toimii puolueisiin sitoutumattomana, eikä puoluepolitiikka näy järjestön päätöksenteossa.
null