Opetusalan Ammattijärjestö

Valmistava opetus


Valmistavaa opetusta tarvitaan lisää

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Tavoitteena on edistää oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2002. Vuonna 2013 valmistavaan opetukseen osallistui 2 800 oppilasta. Pakolaiskriisin myötä tarve kasvaa, kun alaikäisiä turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen. Valmistavan opetuksen tarve on otettava huomioon valtion talousarviossa ja kunnille on suunnattava lisää rahaa sitä varten.

Oppivelvollisuusikäisille ja esiopetusikäisille maahanmuuttajalapsille voidaan antaa perusopetukseen valmistavaa opetusta, mutta kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää sitä. Opetus vastaa laajuudeltaan vuoden oppimäärää. Myöhään maahan tulleiden nuorten perusopetuksen loppuun saattaminen vaatii erityistä huomiota ja joustavuutta järjestelmältä.

OAJ ehdottaa:

  • Sellaisilla lapsilla ja nuorilla, joiden kielitaito ei riitä peruskoulun tai 2. asteen koulutuksen aloittamiseen, on oltava oikeus valmistavaan opetukseen.
  • Valmistavalla luokalla on oltava oikeus jatkaa opintoja yli vuoden siihen saakka, kunnes valmiudet perusopetukseen tai toisen asteen koulutuksen siirtymiseen on saavutettu.
  • Yli 13-vuotiaana maahan tulleilla nuorilla on oltava oikeus osallistua vuosiluokkaan sitomattomaan perusopetukseen omassa lähikoulussaan päättötodistuksen saamiseen asti.
  • Peruskoulun päättötodistusta vailla olevien nuorten määrä pitää selvittää valtion rahoitustarpeen arvioimiseksi.
     
null