Opetusalan Ammattijärjestö

Hallitus

Valtuusto valitsee järjestölle hallituksen ja puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenet edustavat eri jäsenryhmiä.

Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Hallituksen ns. työvaliokuntana toimii puheenjohtajisto. Puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa.

Puheenjohtaja johtaa järjestön toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Hallituksen kokoonpano 2016-2018

Hallituksen puheenjohtaja
OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen Olli

Aarras-Saari Ritva
Alaja Jaana
Alanärä Matti
Damlin Inger
Karhunen Jouko                         
Koppanen Päivi                          
Kääriäinen Petri
Ojanen Tarja
Oksa Erja
Pakanen Anitta                      
Parkkinen Asko                     
Pieskä Pekka
Rousku Anne
Saarikoski Sirkka                        
Sainio Seppo
Savonmäki Marita
Sippola Matti
Sutinen Kari
Törnroos Eva-Stina
Varteva Jarno

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn:

Heli Haaro, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Matti Helimo, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
 

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallituvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja Christer Holmlund ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Olli Luukkainen
I varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen
II varapuheenjohtaja Päivi Koppanen
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

Valmisteluorganisaatio 2016 - 2018: 

Talousvaliokunta
Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta
Koulutuspoliittinen toimikunta
Järjestö- ja viestintätoimikunta
Aikuiskoulutustyöryhmä
Opettajankoulutustyöryhmä
Opiskelijatoimikunta
Työhyvinvointityöryhmä
Pedagoginen toimikunta
Senioritoimikunta
Opetusalan johdon neuvottelukunta

 
 
null