Opetusalan Ammattijärjestö

Hallitus

Valtuusto valitsee järjestölle hallituksen ja puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenet edustavat eri jäsenryhmiä.

Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Hallituksen ns. työvaliokuntana toimii puheenjohtajisto. Puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa.

Puheenjohtaja johtaa järjestön toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Hallituksen kokoonpano 2018–2020

Hallituksen puheenjohtaja
OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen Olli

Contursi Kirsi, YSI (varajäsen Paula Pulkkinen) 
Damlin Inger, YSI (varajäsen Joakim Häggström)
Hoffrén Anna, OAO (varajäsen Tuire Arpalahti)
Karhunen Jouko, OAO (varajäsen Birgitta Mannila)
Koppanen Päivi, OAO (varajäsen Sirkka Saarikoski)                          
Kääriäinen Petri, YSI (varajäsen Johanna Pietilä)
Markkanen Timo, YSI (varajäsen Maarit Eronen-Raivio)
Nordberg Mea, YSI (varajäsen Kirsi Vuori)
Nieminen Kari, YSI (varajäsen Pia Latomäki)       
Rantala Tanja, LTOL (varajäsen Hanna Iso-Kuortti)                   
Pakanen Anitta, LTOL (varajäsen Susanna Haapsamo)
Palviainen Santeri, YLL (varajäsen Nina-Marika Pieskä)
Parkkinen Asko, LTOL (varajäsen Heidi Pakarinen)                      
Pieskä Pekka, YSI (varajäsen Katariina Kattelus)
Rahkola Maarit, OAO (varajäsen Jarno Varteva)
Renfors Anna, YSI (varajäsen Antti Hiitti)
Sarmola Jaakko, YSI (varajäsen Jouko Arvo)
Sarpila Jukka, YSI (varajäsen Anu Vilkki)
Savonmäki Marita, YSI (varajäsen Sameli Valkama)
Talvitie Jukka, YSI (varajäsen Pekka Lempiäinen)

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn:

Karjalainen Tiina, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Järvinen Katja, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
 

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallituvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja Christer Holmlund ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Olli Luukkainen
I varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen
II varapuheenjohtaja Päivi Koppanen
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

 

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio