Opetusalan Ammattijärjestö

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
Puh. 020 748 9600
www.oaj.fi

Edustaja
Järjestöjohtaja Pasi Pesonen
Puh. 020 7489 655
pasi.pesonen(ät)oaj.fi

Rekisteriasioita hoitavien yhteystiedot
jasenrekisteri(ät)oaj.fi
Puh. 020 748 9790 (ma-to klo 9-14)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona OAJ:n jäsenyhdistysten jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee järjestön sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

Rekisteröity henkilöryhmä
Järjestön jäsenyhdistysten jäseneksi liittyneet henkilöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika, tiedot työpaikoista ja työnantajista sekä järjestöön liittyvistä luottamustehtävistä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti: vakuutusyhtiöille tiedot järjestön vakuuttamista jäsenistä, jäsenten osoitteita myydään suoramarkkinointia varten hyväksyttäviin tarkoituksiin, tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöön oikeutetuilla OAJ:n toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Jäsenyhdistysten nimetyillä toimihenkilöillä on oikeus käyttää rekisteritietoja oman yhdistyksensä jäsenten osalta.

Henkilön tarkistusoikeus
Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itsekään koskevia tietoja suoramainintaa, etämyyntiä ja  muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa liittymislomakkeella tai jäsentietojen muutoslomakkeella, joka on kuukausittain jäsenlehden liitteenä. 

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma.aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.

null

Lisää aiheesta

Jäsenyys

Tutustu myös

Jäsenedut
Jäseneksi liittyminen