Opetusalan Ammattijärjestö

Kolmiportainen tuki

Raportti OAJ:n kyselystä oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan lakimuutoksen vaikutuksista kasvatus- ja opetushenkilöstön työhön ja oppilaiden saamaan tukeen.

Perusopetuslakia uusittiin viime eduskuntakaudella. Oppilaille säädettiin oikeus välittömiin tukitoimiin, kun oppiminen tai koulunkäynti kangertelee.

OAJ selvitti, kuinka lainmuutos on vaikuttanut oppilaiden saamaan tukeen. Viime vuoden lopulla toteutettuun kyselyyn vastasi yli 1 000 suomen- ja ruotsinkielistä opettajaa eri puolilta maata. 

OAJ:n mukaan perusopetuksen oppilaille laissa turvatut oppimisen tukitoimet jäävät käytännössä toteutumatta. Tukitoimien järjestämisessä on suuria puutteita, eikä lain henki toteudu.

› Avaa OAJ:n kyselyn raportti pdf-tiedostona

null