Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina sekä alueellisina koulutuksina kohdennettu sopismusala- ja koulutusalakohtaisesti.  

Luottamusmiesten neuvottelupäivät saattavat ajan tasalle sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä vahvistavat tehokkaasti jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmieverkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä keskeisiä ovat yhteistoiminnalliset sisällöt ja alueelliset  edunvalvontatilanteet.

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

6.–7.9.2017 OVTES (ysi) ja KVTES (keskisuuret kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

12.–13.9.2017 Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueyhdistysten puheenjohtajat

20.–21.9.2017 OVTES (ysi), KVTES (suuret kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

3.–4.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

12.–13.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

25.–26.10.2017 Ammatilliset (OVTES, EK ja AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet

20.–21.11.2017 Ammatilliset (OVTES, EK ja AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

 

null