Opetusalan Ammattijärjestö

Mikä OAJ on?

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

 • OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.
   
 • OAJ:n jäsenmäärä on noin 120 000.
   
 • OAJ on koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö.
   
 • OAJ on myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, joka vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen säännöksiin ja kehitykseen.
   
 • OAJ:llä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen. Lähes jokaisessa kunnassa toimii yhteinen edunvalvontayhdistys.
   
 • OAJ:llä on myös tiiviit kansainväliset yhteydet.
   
 • Suurin osa opettajista työskentelee kunnan opetusalalla. Työnantajana on tällöin joko kunta tai kuntayhtymä. Huomattava osa ammatillisista opettajista toimii yksityisellä ja pieni osa valtion sopimusalueella.
   
 • Järjestön tehtävänä on opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaaminen, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantaminen ja henkisen ja fyysisen kunnon kohentaminen ja ylläpitäminen. Järjestö toimii koko opetus- ja kasvatusalan kehittämiseksi.
   
 • Opetusalan sopimusneuvottelutoimintaa hoitaa OAJ, osaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.
null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio