Opetusalan Ammattijärjestö

Säästöt ja lomautukset

OAJ toimii sen puolesta, etteivät valtion ja kuntien ja yksityisten koulutuksenjärjestäjien opetusalaan kohdistamat leikkaukset vaaranna kansalaisten oikeuksia yhtäläiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

OAJ vaikuttaa koulutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseen siten, että kasvatus- ja opetushenkilöstön lomauttaminen säästökeinona ei enää ole mahdollista.

OAJ ajaa lainsäädäntömuutoksia, jotka lisäävät valvovien viranomaisten ennakoivaa toimivaltaa lomautusten estämiseksi.

OAJ esittää aluehallintovirastoille oma-aloitteista puuttumisoikeutta tilanteisiin, joissa opetuksen järjestäminen ei tapahdu lainsäädännön mukaisesti. Samalla tulee säätää riittävistä sanktiokeinoista sekä turvata aluehallintovirastojen resurssit.

OAJ tukee paikallisia ja alueellisia toimijoita ja pyrkii näin torjumaan kasvatus- ja opetushenkilöstön lomautukset ja muut leikkaukset.

Lisäksi OAJ vaikuttaa valvoviin ja päättäviin viranomaisiin ja tuo julkisuuteen leikkausten kielteisiä vaikutuksia. OAJ vaikuttaa myös ennakolta valtakunnan- ja paikallistason poliittisiin päättäjiin.

OAJ tekee yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa henkilöstömenoleikkausten estämiseksi.

null