Opetusalan Ammattijärjestö

Toimintaa ohjaavat periaatteet

OAJ:n strategiassa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva ja arvot.

OAJ:n toimintaa ohjaavat valtuuston määrittämät arvot, joita ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys.

Neljäksi vuodeksi kerrallaan laadittavaa strategiaa täydentää kaksivuotinen toimintasuunnitelma. Asiakirjat muodostavat kiinteän kokonaisuuden, ja niihin pohjautuu myös alueellisen ja paikallisen toiminnan suunnittelu.

OAJ:n strategiassa kuvataan toiminnan painopistealueita. Strategiset painopisteet ovat seuraavat: 

  • Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa.
  • Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä.
  • Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa.

Tavoiteohjelmalla konkretisoidaan strategiassa määriteltyjä painopistealueita yleisiksi tavoitteiksi. OAJ:n valtuusto hyväksyy tavoiteohjelman joka neljäs vuosi.

Strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista seurataan toimintakertomuksessa. OAJ:n toimintakertomus julkaistaan kaksivuotiskausittain. Toimintakertomuksessa arvioidaan onnistumista toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden osalta. Saatuja tuloksia käytetään osana järjestön toiminnan suunnittelua.

OAJ:n strategia (pdf)

Toimintasuunnitelma 2017 - 2018 (pdf)

Lue lisää OAJ:n toimintaa ohjaavista suunnitelmista jäsensivuilta.

oaj/tulostusnakyma