Opetusalan Ammattijärjestö

Valmistava ja lisäopetus

Valmistava opetus

Perusopetuksen yhteydessä voidaan antaa maahanmuuttajille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Valmistavan opetuksen antamisesta ja ryhmien muodostamisesta päätetään paikallisesti. Valmistavaan opetukseen ei ole valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää.
Lue lisää valmistavasta opetuksesta OPH:n sivuilta

Lisäopetus

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Opetukseen voidaan ottaa nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Opetusta ja ohjausta annetaan vähintään 1100 tuntia. Lisäopetukseen ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää.
Lue lisää lisäopetuksesta OPH:n sivuilta
 

null