Opetusalan Ammattijärjestö

Valtakunnalliset piirit ja yhdistykset

OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI

OAJ-YSIin kuuluu yli 57 000 peruskoulujen, lukioiden ja yleissivistävän aikuisopetuksen (kansalais- ja työväenopistojen sekä kansanopistojen) opettajaa. Linkki OAJ-YSI:n sivuille.

Ruotsinkielisillä yleissivistävän opetuksen opettajilla on OAJ-YSI:n sisällä oma yhdistyksensä Finlands Svenska Lärarförbund FSL. FSL on järjestön ruotsinkielinen osasto.

OAJ:n ammatilliset opettajat – OAO ry (Linkki OAO:n sivuille)

OAO on OAJ:n toiseksi suurin valtakunnallinen piiri 20 500 jäsenellään. OAO:n jäsenenä on 7 eri alojen ammatillisia opettajia edustavaa valtakunnallista yhdistystä. 

 • Aikuisopettajien liitto AKOL ry
  • jäsenet työskentelevät ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä järjestävissä oppilaitoksissa
 • Ammatilliset opettajat – AO ry
  • jäsenet työskentelevät ammattioppilaitoksissa sekä koti- ja laitostalousoppilaitoksissa
 • Kuurojen ja sokeain opettajain liitto KSOLLI ry.
  • jäsenet työskentelevät Haukkarannan, Jyväskylän näkövammaisten, Mäntykankaan, Ruskeasuon, Tervaväylän ja Mikael-koulun, Bovallius-ammattiopiston Turun yksikön sekä ruotsinkielisten Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum (SPERES) ja Svenska skolan för synskadade -oppilaitosten johto-, kasvatus- ja opetustehtävissä.
 • Liike- ja erityisalojen opettajat LEO ry
  • jäsenet työskentelevät hotelli- ja ravintolaoppilaitoksissa, merenkulkuoppilaitoksissa, matkailualan oppilaitoksissa, käsi- ja taideteollisuus-, kuvataide-, palo- ja pelastus- yms. oppilaitoksissa.
 • SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry
  • jäsenet työskentelevät sekä ammattikorkeakoulujen että toisen asteen oppilaitoksissa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, luonnontieteiden, kulttuurin sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusaloilla
 • Suomen Musiikinopettajien Liitto SMOL
  • jäsenet työskentelevät pääasiallisesti opettajina ja rehtoreina musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmissa.
 • TOOL ry
  • jäsenet työskentelevät ammattikorkeakoulujen tekniikan alan opettajina

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry (www.lastentarha.fi)

LTOL on alle kouluikäisten kasvatus- ja opetustyössä sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien, päiväkodin johtajien, perhepäivähoidon ohjaajien ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Jäseniä on yli 13 000.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry (www.yll.fi)

YLL on yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä toimivien valtakunnallinen yhdistys. Jäseniä sillä on lähes 2000.

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry (www.opsia.fi)

Opsian jäsenet toimivat kunnissa ja kuntayhtymissä opetus- ja sivistystoimen johtavissa tehtävissä.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry (www.sool.fi)

SOOL on OAJ:n opiskelijajärjestö ja kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. SOOLiin kuulutaan jäsenyhdistysten eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä.

Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry (www.osj.fi)

Opetusalan seniorijärjestö on eläkkeellä olevien opetusalalla toimineiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio