• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa työpaikoilla ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä.

Luottamusmies on OAJ:n kasvot ja ääni työpaikalla. Kunnan ja kuntayhtymien työpaikoilla sekä yliopistoissa hän edustaa sekä JUKOa että OAJ:tä ja OAJ:hin kuuluvia työntekijöitä. Yksityisillä työpaikoilla luottamusmies edustaa OAJ:tä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa virka- ja työehtosopimusten noudattamista.

Luottamusmies seuraa aktiivisesti OAJ:n viestintää, kuten luottamusmieskirjeitä, joilla OAJ ohjeistaa sopimusten tulkinnasta. Luottamusmies noudattaa OAJ:n arvoja sekä järjestön antamia ohjeita.

Luottamusmies edustaa, neuvoo ja tukee jäseniä

Luottamusmiehen tehtävänä on toimia työntekijöiden edustajana virka- ja työehtosopimusten sekä työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa.

Luottamusmies parantaa henkilöstön asemaa ja vähentää työpaikkojen eriarvoisuutta. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Lisäksi hän neuvoo OAJ:n jäseniä työelämän pulmatilanteissa.

Luottamusmies toimii lähellä opettajia ja tuntee paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olosuhteet. Luottamusmies pitää työntekijöiden puolia esimerkiksi silloin, jos työnantaja ei noudata sopimusmääräyksiä oikein tai on tarvetta laatia paikallinen sopimus. Hän myös takaa sen, ettei kukaan jää työpaikalla yksin.

Millaisissa asioissa luottamusmiehen puoleen käännytään?

Luottamusmies auttaa ja neuvoo OAJ:n jäseniä, mikäli jäsenillä on kysymyksiä omasta työstään tai palvelussuhteensa ehdoista. Luottamusmies onkin yleensä ensimmäisen linkki jäsenen ja järjestön välillä. Usein ongelmat ratkeavat paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Luottamusmies neuvoo jäseniä muun muassa seuraavissa asioissa: 

 • työaika ja palkkaus
 • palvelussuhteen ehdot
 • virkavapaat
 • määräaikaisuudet
 • varoitukset, irtisanomiset ja lomautukset.

Kysyttävää palvelussuhteen ehdoista? Tutustu myös OAJ:n työelämäoppaaseen!

Tiivistä yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa

Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet toimivat tiiviissä yhteistyössä OAJ:n paikallisyhdistysten kanssa. Toimiva yhteistyö onkin tärkeää, sillä paikallisissa sopimuksissa neuvotteluoikeus on paikallisyhdistyksellä. Poikkeuksena ovat vain yliopistojen työnantajakohtaiset paikallisyhdistykset.

OAJ ja JUKO neuvottelevat ja sopivat OAJ:n jäsenten palvelussuhteen ehdoista keskitetysti työnantajan edustajien kanssa. Osa asioista, esimerkiksi paikallisten järjestelyerien jakautuminen, neuvotellaan kuitenkin paikallisesti. Paikallisessa sopimisessa luottamusmiehen ja paikallisyhdistyksen toimiva yhteistyö on avainasemassa.

Näin paikallinen sopiminen toimii

 • Paikallisyhdistyksen hallitus asettaa neuvotteluille tavoitteet.
 • Neuvotteluja käy luottamusmies tai pääluottamusmies tai/ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. He saavat neuvotteluihin tukea OAJ:n paikallisyhdistyksestä. Erityisesti pääluottamusmies ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tarvittaessa kaikki luottamusmiehet ja puheenjohtajat voivat olla yhteydessä myös OAJ:n toimistoon ja saada tukea pulmien ratkaisuun ja sopimusten tulkintaan.
 • Luottamusmiehet osallistuvat paikallisyhdistysten hallitusten kokouksiin asiantuntijaroolissa, ja he pitävät kokouksissa usein oman ajankohtaiskatsauksensa, jolloin yhdistyksen hallituksella on jatkuvasti ajantasainen tieto siitä, millainen tilanne jäsenten työpaikoilla on.

Lue lisää tärkeimmästä jäsenedusta, edunvalvonnasta

Luottamusvaltuutetun tehtävät

Luottamusvaltuutetun tehtävistä on säädetty työsopimuslaissa. Luottamusvaltuutetun valinneet työntekijät voivat valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä muissakin kuin laissa säädetyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa.

Työntekijät voivat esimerkiksi valtuuttaa luottamusvaltuutetun neuvottelemaan heidän puolestaan palkkauksesta tai työaikajärjestelyistä.

Haluatko luottamusmieheksi?

Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä? Ryhdy luottamusmieheksi! Luottamusmieheksi sopii jokainen, joka haluaa puolustaa muita ja kehittää työyhteisöään. Kun edunvalvonta toimii, työyhteisössä on hyvä olla.

Luottamusmies on tärkeä tiedonantaja neuvottelujärjestöjen ja työelämän välillä: ilman luottamusmiehiä järjestöt eivät kuulisi, mitkä asiat työelämässä toimivat ja mitkä taas eivät.

Sovit luottamusmieheksi, jos edes yksi seuraavista kohdista sopii sinuun:

 • haluat kehittää työyhteisöäsi
 • tahdot nähdä aitiopaikalta koko toimialasi
 • puolustat muita – tarvittaessa hanakastikin
 • janoat olla osa muutosta
 • haluat kehittää myös itseäsi ja esimerkiksi neuvottelutaitojasi.

OAJ kouluttaa ja tukee luottamusmiehiään

Koulutamme aktiivisesti luottamusmiehiämme, jotta heillä olisi parhaat edellytykset edustamiensa jäsenten etujen ajamiseksi.

OAJ:n luottamusmiesten perus- ja jatkokoulutus ylläpitää ja vahvistaa palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla. Lisäksi järjestämme vuosittain luottamusmiesten neuvottelupäiviä: keväisin koulutamme luottamusmiehiä, syksyisin vuorossa ovat pääluottamusmiehet.

Koulutusten lisäksi OAJ lähettää kuukausittain ajankohtaisia asioita sisältäviä luottamusmieskirjeitä, jotka edelleen parantavat sopimusosaamista sekä varmistavat, että luottamusmiehet pysyvät ajan tasalla.

Tutustu OAJ:n koulutuksiin

Luottamusmies kertoo

Työrukkasen ääni kantaa

Yksittäisiltä jäseniltä saan tyypillisesti palvelussuhteen ehtoihin liittyviä kysymyksiä. Niihin vastaaminen on tärkeintä työtäni ja jäsenpalvelua. Jäsenkunnan työrukkasena pidän huolta siitäkin, että äänemme kuuluu myös poliittisille päättäjille ja johtaville virkamiehille. Edustan Espoossa noin 3000:ta OAJ:n yleissivistävää opettajaa. Olemme merkittävä henkilöstöryhmä.

Markku Kälviä, pääluottamusmies, Espoo

Lue Opettaja-lehden (6/2018) juttu OAJ neuvoo

Lue lisää luottamusmiestarinoita täältä.