• logo
  • logo
Kuvituskuva

Mielestämme korkea osaaminen rakentaa Suomen menestyksen. Kasvatuksen ja koulutuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen on sekä oppilaiden, opiskelijoiden, vanhempien, opettajien että työelämän yhteinen etu – koulutuksen laatu ratkaisee!

Suomen kasvatus- ja koulutusalan lainsäädäntö on väljää, ja tästä syystä koulutuksen järjestäjillä on suuri vastuu kasvatuksen ja koulutuksen laadusta. Lainsäädäntö edellyttää, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjä arvioi säännöllisesti antamaansa varhaiskasvatusta ja koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lainsäädäntö edellyttää myös, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjä osallistuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Koulutuksen ulkopuolisesta arvioinnista ja laadunhallinnan kehittämisestä vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Leikkaukset heikentävät koulutuksen laatua

OAJ tähdentää, että koulutusleikkaukset heikentävät merkittävästi koulutuksen laatua, joten koulutuksesta ei ole varaa leikata. Koulutuksesta täytyy pitää huolta myös taloudellisin panostuksin.

Koulutusleikkaukset

Arviointi laatutyön välineenä

Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi on keskeinen laatutyön väline. OAJ katsoo, että kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjillä tulisi olla kehittämissuunnitelma- tai strategia, johon oman toiminnan arviointi perustuu.

Korostamme, ettei arviointia tule tehdä vain arviointivelvoitteen vuoksi, vaan se kannattaa nähdä ennen kaikkea kehittämisen välineenä. Arviointituloksia tulee käyttää myös päätöksenteon apuna.

Mielestämme arvioinnin tulosten julkistaminen rankinglistoina ei palvele kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä, vaan se voi pikemmin toimia sitä vastaan.

Jaa