• logo
  • logo

Ammatillisen koulutuksen laatu varmistetaan usein eri tavoin: koulutuksen laatu perustuu sekä lakiin että koulutuksen ohjausjärjestelmään.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmä koostuu kolmesta osasta, jotka ovat kansallinen koulutuspoliittinen ohjaus, koulutuksen järjestäjien omat laadunhallinta- ja arviointimenettelyt sekä koulutuksen ulkopuolinen arviointi.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen suurimmista koulutusuudistuksista. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lait yhdistettiin uudeksi laiksi, jonka lähtökohtia ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Sen lisäksi ammatillisessa koulutuksessa lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja.

Opettajalla tulee olla päävastuu arvioinnista

OAJ korosti ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä sitä, että opettajalla ja koulutuksen järjestäjällä tulee olla edelleen päävastuu arvioinnista, sillä heillä on paras asiantuntemus tutkintojen osaamisvaatimuksista ja opiskelijan osaamisesta.

Opettajat ovat arvioinnin ammattilaisia, joten arviointivastuu ei voi olla ainoastaan työelämän edustajan tehtävä. Näin varmistetaan myös tutkintojen laatu ja yhdenvertaisuus eri koulutuksen järjestäjien välillä.