• logo
  • logo

Korkeakoulut vastaavat itse koulutuksensa laadusta, mutta arviointi- ja auditointiprosessi on merkittävä työkalu toiminnan laadun turvaamisessa ja kehittämisessä. Suomalaisen auditointimallin tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden laatujärjestelmien kehityksessä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen arvioinnista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Kolme keskeistä arviointityyppiä ovat korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit, koulutusjärjestelmää koskevat teema-arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit.

Korkeakoulujen laadun kehittämisen kannalta tärkeää on arvioinneissa havaittujen hyvien käytänteiden jakami­nen ja toimintojen kehittäminen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Korkeakoulutuksen suuntaviivoista keskustellaan OAJ:n korkeakoulupäivässä

OAJ on vahvasti mukana korkeakoulutuksen laadun varmistamisessa ja kehittämisessä. Järjestämme vuosittain OAJ:n korkeakoulupäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia korkeakoulupoliittisia asioita.

Osallistu OAJ:n korkeakoulupäivään

Jaa