• logo
  • logo

Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat laatukriteerit, joissa kuvataan laadukkaan koulutuksen piirteitä. Laatukriteereissä asetettujen tavoitteiden toteutuminen voi olla myös yksi laadunarvioinnin kohteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut perusopetuksen kansalliset laatukriteerit, joiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa. Lisäksi niiden tavoitteena on turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.

OAJ korostaa, että laatukriteerit ovat myös johtamisen väline, jolla arvioidaan toiminnan nykytilaa ja kehitetään sitä.

Perusopetuksen laatu perustuu laatukriteerien lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja perusopetuslakiin, joka määrittelee suomalaisen perusopetuksen minimitason.

Pelastetaan peruskoulu

Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän, oppimisen ja osaamisen perusta. Nyt tämä perusta on vähitellen murenemassa. OAJ:llä on ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi, jotta voimme turvata laadukkaan perusopetuksen jatkossakin.

Ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi