• logo
  • logo

Koulutus ratkaisee

Maailman paras koulutusjärjestelmä on ajautumassa ahdinkoon monista kehitysponnisteluista huolimatta. On aika tunnustaa, että puutteellisin resurssein ei saavuteta laadukasta opetusta ja onnistunutta oppimista. OAJ:llä on joukko ehdotuksia, joiden avulla syöksykierre voidaan katkaista. Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee.

Lataa OAJ:n viestit päättäjille
Voit tutustua ratkaisuehdotuksiimme myös artikkeleista, jotka löydät alta!

#opettajanääni esiin!

Vaalien alla haluamme, että myös opettajat pääsevät esiin, kun heidän työstään puhutaan. Opettaja, kerro työsi merkityksestä sosiaalisessa mediassa #opettajanääni-tunnisteella, ja haasta kollegasi mukaan!

Opettajan ääni esiin

OAJ nostaa esiin opettajataustaisia ehdokkaita

OAJ kerää listan opettajataustaisista ehdokkaista ja julkaisee sen maaliskuun alussa koulutusratkaisee.fi:ssä. Jätä tieto ehdokkuudestasi viimeistään 4.3. ja vakuuta äänestäjät! Tutustu myös muihin ehdokkaan etuihin.

Ehdokkaalle
 

Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Syrjäytymiskehitys on vakavimpia ongelmiamme

Seuraukset näkyvät esimerkiksi opintojen keskeytymisenä, työttömyytenä, köyhyytenä ja sosiaalisina ongelmina. Ongelman ratkaiseminen on aloitettava jo lapsuudesta.

Ratkaisu 1: Syrjäytymiskehityksestä osallisuuskehitykseen

Koulutuksellinen tasa-arvo rapautuu

Koulu ei enää kykene tasoittamaan perhe- ja kulttuuritaustasta johtuvia eroja kuten ennen. Matala koulutustaso periytyy sukupolvelta toiselle.

Ratkaisu 2: Vahvoja tekoja koulutuksen tasa-arvon hyväksi

Yhteiskunnan muutokset näkyvät oppilaitosten arjessa

Maahanmuutto sekä sosioekonomisten ja hyvinvoinnin erojen kasvu ovat lisänneet syrjäytymistä ja radikalisoitumista.

Ratkaisu 3: Turvallisuus ja hyvinvointi oppimisen perustana

Suomi on jäänyt jälkeen TKI-toimintaan panostamisessa

Tieteen ja tutkimuksen keinoin voidaan vastata yhteiskunnan kiperimpiin ongelmiin, luoda uudenlaista työtä ja kehittää yhteiskuntaa.

Ratkaisu 4: Kilpailu- ja innovaatiokykyä on vahvistettava uusien työpaikkojen luomiseksi

Koulutustaso on kääntynyt laskuun

Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat nostaneet Suomen maailman onnellisimpien, edistyksellisimpien ja vauraimpien maiden joukkoon.

Ratkaisu 5. Maailman parasta koulutusjärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena

Opettajan työn osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti

Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän laadun tae ovat opettajat ja laadukas johtaminen.

Elämäntyönä tulevaisuus

OAJ:n työmarkkinatavoitteet

Työmarkkinatavoitteet koskevat työllistymistä tukevia toimia, työntekijän perusoikeuksia, jotka kaipaavat lainsäädäntöä ja verotusta, jolla on turvattava laadukas julkisen sektorin toiminta.

OAJ:n työmarkkinatavoitteet eduskuntavaaleihin 2019
 
 

Mistä kampanjassa on kyse? Katso video!

Huolettaako kasvava eriarvoisuus, työttömyys, toisaalta osaajapula? Koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoo alle minuutin mittaisella videolla, mistä OAJ:n eduskuntavaalitavoitteissa on kysymys.