• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Eduskuntavaalien opettajataustaiset ehdokkaat – katso oman vaalipiirisi tilanne!

Kuvituskuva

Me OAJ:ssä haluamme, että opettajien ääni kuuluu päätöksenteossa. Siksi olemme koonneet listan opettajataustaisista ehdokkaista. Tutustu oman vaalipiirisi opettajataustaisten ehdokkaiden ajatuksiin!

Ehdokkaat esittelevät itsensä

Ehdokkaat on listattu vaalipiireittäin sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Listalle pääsee ilmoittamalla tietonsa ja kertomalla taustansa opetusalalla. Edellytyksenä listalle pääsylle on se, että on työskennellyt OAJ:läisillä aloilla. Samaa listaa hyödyntää myös osa OAJ:n alueyhdistyksistä.

Perustietojen lisäksi ehdokkaat kertovat napakasti itselle tärkeistä asioista. Lisätietoa äänestäjät löytävät ehdokkaiden omilta kanavilta, joihin löytyy linkit. 

 

Opettajataustainen ehdokas, haluatko mukaan listalle?

Listaa päivitetään noin kerran viikossa aina vaaliviikon perjantaihin asti. Opettajataustaisilla ehdokkailla on siis sinne asti aikaa saada nimensä listalle ja saada siten näkyvyyttä. 

Kerro ehdokkuudestasi ja vakuuta äänestäjät tällä lomakkeella!

Tutustu OAJ:n vaalisivuun: koulutusratkaisee.fi


Klikkaa alta oman vaalipiirisi ehdokaslistalle!

Sirkku Ingervo, Vasemmistoliitto

Erityisopettaja, luokanopettaja, oppilaanohjaaja

Taistelen tasa-arvoisen maksuttoman koulutuksen, reilun perhepolitiikan ja puhtaan ilman puolesta!

Olen sitkeä koulutuksen, lähiöiden ja yksinhuoltajien puolustaja.Kokemusta jo 25 vuotta kuntapolitiikassa.

Pidetään huolta maailman parhaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseista! Homekoulut kuntoon! Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Heikomman puolella. 


Pia Lampola, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Ammattiopettaja

Koulutuksen tulee olla tasa-arvoista ja koulutus kuuluu kaikille. Rahoistusta on leikattu ammattikoulutuksesta. Yhteiskuntamme tarvitsee uusia ammattilaisia ja tulevaisuuteen tähtäävää tutkimuksia. Kansanedustajana haluan kehittää tulevaisuuden koulutusta yhteiskuntamme ja oppijan hyväksi. Kiinnittäisin ammattikoultuksen arvostukseen kehittämällä yhteistyötä työelämän kanssa aidosti kaikilla aloilla.


Riina Länsikallio, Suomen Keskusta

Liikuntatieteiden maisteri, työelämäasiantuntija

Realistisia unelmia! Olen 48-v. pragmaatikko ja ratkaisija. Kaipaan politiikkaan faktapohjaista päätöksentekoa, joka lisää kasvatuksen, koulutuksen ja työn arvostusta. Tunnen opettajien työn arjen ja työhyvinvoinnin haasteet. Näyttöjä omasta pitkäjänteisestä työstä löytyy. Olen valmis ratkomaan yhteiskunnan ongelmia tinkimättömästi koulutuksen hyväksi, omaa sydäntä ja muiden näkemyksiä kuunnellen.


Mirita Saxberg, Liike Nyt

Ammatillinen opettaja, hallintotieteiden maisteri, kauppatieteiden tohtoriopiskelija

Olen 36-vuotias uusioperheen äiti Itä-Helsingistä, kaupunginvaltuutettu ja Liike Nytin ehdokas. Vain koulutuksen kautta jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään taustasta riippumatta. Kasvattajilla on oltava enemmän aikaa lapsille ja opettajilla oppilaille. Työelämän ja tutkimuksen yhteistyötä pitää parantaa ja tukea aikuisopiskelua. Korjataan amis-uudistus ja lisätään korkeakoulupaikkoja.


Johanna Sydänmaa, Vihreä liitto

Liikunnan ja terveystiedon lehtori, opinto-ohjauksen opiskelija, kaupunginvaltuutettu 

Seuraavan hallituksen tulee ottaa koulutus ja varhaiskasvatus kärkiteemoikseen. Koulutus on parhain tae syrjäytymisen ehkäisyyn, siksi toisen asteen koulutuksen tulee edetä asteittain kohti maksuttomuutta. Helsinki on askeleen edellä muita, itse tein aloitteen liikuntapaikkojen maksuttomasta käytöstä toisen asteen opiskelijoille - eriarvoisuus näkyy tilanteissa, joissa raha on kyseessä. 


Johanna Vendelin, Liberaalipuolue - Vapaus valita

Filosofian tohtori, AmO, peruskoulun lehtori

Päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon. Koulutukseen ja tieteeseen on panostettava, jotta Suomi ei tipahda länsimaiden kehityksestä. Koulutussäästöjen aiheuttamat heikennykset on korjattava. Erityistukeen on resursoitava nykyistä enemmän ja joustavat tasoryhmät on palautettava. Ammatillisessa koulutuksessa lähiopetusta on lisättävä, koska ideologia itseohjautuvuudesta ei toimi.


Meri Vilen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

KM luokanopettaja, toimittaja

Olen maailmaa monelta kantilta katsonut luokanopettaja – toimittaja – valokuvaaja  – agrologi ja neljän lapsen äiti. Olen työurani varrella opettanut eskarilaisia, alakoululaisia, erityisluokkaa, maahanmuuttajia, toisen asteen opiskelijoita sekä ammattikorkekouluopiskelijoita. Tämän hetkisessä työssäni toimittajana kirjoitan paljon koulutukseen, lapsiin ja nuoriin liittyvistä teemoista.

 

Siri Ahokas, Kansallinen Kokoomus

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, lastentarhanopettaja

Elinikäisen oppimisen mahdollistava koulutusjärjestelmä on yhteiskuntamme helmi. Panostus varhaiskasvatuksen laatuun sekä esi- ja perusopetukseen on osaamisen peruspilari. Riittävät tuntimäärät, jatkuvuus nivelvaiheissa, oppimisen varhainen tuki ja oppilashuolto, painotetut oppimisen mahdollisuudet, lukutaito ja pedagoginen osaaminen ovat minulle avainsanoja. Terveet tilat ovat kaiken lähtökohta.

 • www.siriahokas.fi
 • www.facebook.com/siri.ahokas
 • @siristyy

Lauri Alhojärvi, Feministinen puolue

väitöskirjatutkija, soitonopettaja

Ilman merkittäviä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen ei ihmiskunnalla ole tulevaisuutta. Olen työskennellyt kouluissa ja päiväkodeissa 15 vuoden ajan ja näen koulutuksen jatkumona, joka alkaa varhaiskasvatuksesta muttei pääty koskaan. Resurssien kasvattaminen jokaisella kasvatuksen ja koulutuksen osa-alueella on äärimmäisen tärkeää.


Tarja Edry, Suomen Keskusta

KM, rehtori

Me suomalaiset pärjäämme hyvällä kasvatuksella, laadukkaalla koulutuksella, korkealla osaamisella ja sivistyksellä. Tämä on kaiken hyvinvointimme perusta. On aika laittaa perusta kuntoon. Ilman hyvinvointia ei tule oppimista. Ennaltaehkäisevässä perhetuen kehittämisessä riittää edelleen tekemistä. Nuorille tulee luoda näköaloja ja räätälöidä oppimisen polkuja jokaiselle henkilökohtaisesti. 


Inka Hopsu, Vihreä liitto

Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Laadukas koulutus on hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen menestyksen elinehto. Koulutusleikkaukset kolahtivat eniten ammatilliseen koulutukseen, kuntien tiukka taloustilanne taas painaa perusopetusta, lukiokoulutusta ja varhaiskasvatusta. Sisäilmaongelmaiset tilat eivät auta asiaa. Sivistys, opetus ja tutkimus tarvitsevat vaaleissa puolustajia, maailman paras koulu arvon palautuksen!

 


Minna Hyytiäinen, Vihreä liitto

Toiminnanjohtaja, kasvatustieteen maisteri, Taiteen perusopetusliitto TPO ry hallituksen varapj.

Koulutus on Suomen luonnonvara. Taide- ja taitoaineet tarvitsevat puolestapuhujansa. Koulutuksen arvon palauttaminen merkitsee koulutusleikkausten korjaamista ja koulutuspoliittisen suunnan ja ohjauksen täsmentämistä. Jokaisen kunnan ja jokaisen opettajan tulee tietää, mitä heiltä odotetaan. Tätä tulee tukea täydennyskoulutuksella sekä antamalla edellytykset opetuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.


Loviisa Kaartokallio, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

KM, luokanopettaja

Koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa. Perusopetuksen suuria ryhmäkokoja tulee pienentää. Perusopetusryhmiin tarvitaan lisää aikuisia ja moniammatillisuutta, jotta oppilaiden tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan. Tämä tarkoittaa laajempia erityisopettajapalveluita ja enemmän avustajia tukemaan oppilaita oppimisprosessissa. Tavoitteeksi tulee asettaa myös kuraattorien määrän lisääminen. 


Henna Kajava, Perussuomalaiset

Filosofian maisteri, opetuslautakunnan jäsen, sijaisopettaja

Terveet tilat ovat tärkeintä, sitten työrauha. Häiriköt on siirrettävä sujuvasti omiin ryhmiinsä. Maahanmuutto kehitysmaista ei saa viedä liikaa koulujen resursseja, vaan sitä on hillittävä huomattavasti nykyisestä. Koulutuksen ja tutkimuksen resursseja on lisättävä ja varat otetaan mm. maahanmuuton kustannuksista. Opettajat on otettava mukaan työnkuvansa suunnitteluun. 


Mervi Katainen, Kansallinen Kokoomus

VTM, aineenopettaja

Sivistys, koulutus ja osaaminen ovat Suomen tärkeimmät kilpailuvaltit. Emme voi kilpailla kansainvälisesti raaka-aineilla tai työvoimalla, mutta osaamisella voimme. Väestön korkean osaamistason lisäksi tarvitsemme tutkimusta ja innovaatioita uusien suomalaisten menestystarinoiden synnyttämiseksi. Koulutus on myös paras mahdollinen työttömyysturva!


Ulla Kaukola, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Lehtori, filosofian maisteri, ekonomie kandidat

Koulutus on investointi, ei meno. Sen laadusta ja maksuttomuudesta on pidettävä kiinni. Myös aikuisten opiskelua ja ammatin vaihtoa on tuettava.  Kukaan nuori ei saa jäädä pelkän peruskoulun varaan. Koulutus ja tutkimus tarvitsevat vahvan perusrahoituksen, sillä luotettava tutkimus on tiedon perusta. Kansanedustajana puhun aina koulutuksen ja sivistyksen tärkeydestä ja huolehdin  rahoituksesta.  


Tuomas Kauppinen, Suomen Keskusta

Luokanopettaja, KM

Laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus ovat Suomen menestyksen peruskiviä. Paras tapa kehittää on koulutuksen rahoituksen lisääminen leikkausten sijasta. Myös opettajankoulutusta ja tutkimusta tulee rahoittaa nykyistä enemmän. Maailman parasta koulujärjestelmää ja parhaita oppimistuloksia ei saada takaisin leikkauksilla. Niillä näivetetään sekä opetus että oppiminen, opettajat ja oppilaat.


Marita Knevel, Liike Nyt

KM luokanopettaja, johtoryhmän jäsen Kanniston koulussa

Koti- ja varhaiskasvatusta on tuettava. Koulutus on avainasemassa huomispäivän Suomen rakentamisessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvunsa ohjaamiseen vankan tiimin välittäviä ja hyvinvoivia aikuisia. Jokaisen koulutus & osallistaminen on pystytävä räätälöimään vaikka yksilöllisesti työllistymiseen saakka. Tiede & tutkimus on nostettava arvoon, joka niille kuuluu. Säästöleikkausten on loputtava!


Hannu Laaksonen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Peruskoulun lehtori, KM

Minulle tärkeitä ovat: koulutus, innovaatiopolitiikka ja pojat. Perusopetuksen laadun kehittämiseksi, tavallisten opettajien ääni tulee kuulua varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Nyt on lisättävä resursseja koulutukseen ja innovaatiopolitiikkaan. Sijoitus perustutkimukseen luo työtä. Pidetään pojat mukana. 73 maan Pisa-tutkimuksessa: tyttöjen ja poikien välinen osaamisero suurinta Suomessa.

 • Facebook: hannu laaksonen eduskuntaan
 • www.laakshan.fi
 • Twitter: @HannuLaaksonen4

Kai-Ari Lundell, Perussuomalaiset

Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu

Koulutuksellinen tasa-arvo on tärkeää. Kaikille lapsille ja nuorille on annettava yhtäläisen hyvät eväät tulevaisuutta varten. Peruskoulu sekä laadukas ja maksuton kouluruokailu ovat hyviä asioita. Osaamisen tason pudotus on pysäytettävä. Koulutuksen rahoituksesta on pidettävä huolta sen joka tasolla.


Jani Méling, Vihreä liitto

Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, rehtori

Koulutus on paras tapa ennaltaehkäistä eriarvoistumista. Seuraavan hallituksen tehtävänä on palauttaa koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisrahoitus sille tasolle, missä se oli ennen Sipilän hallituksen leikkauksia. Tulevaisuudessa koulutuksen rahoitusta sekä rahoitusta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on lisättävä edelleen. Riittävät tukipalvelut kuten toimiva oppilashuolto on taattava kaikille.


Pasi Mustonen, Suomen Kristillisdemokraatit

Kasvatustieteen maisteri, digipedagogi

Opetuksen ja koulutuksen rooli on merkittävä yhteiskuntamme kannalta ja koko Suomen tulevaisuudelle. Suomen työmarkkinat tarvitsevat ammattitaitoisia nuoria, joilla on elämän hallinta kunnossa, itsetunto kohdillaan ja tietenkin ammattitaito huipussaan. Koulutuksen määrärahoja täytyy nostaa, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Opettajien jaksamisesta ja täydennyskoulutuksesta tulee pitää huolta.


Irma Pahlman, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Oikeustieteen tohtori, varatuomari, yliopettaja

Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvään varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja opintoihin toisella asteella, korkeakoulussa tai yliopistossa. Sivistysvaltiossa tarvitaan myös tutkimusta. Saatan resurssit asialliselle tasolle.


Jussi Patinen, Kansallinen Kokoomus

Luokanopettaja, KM, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Suomalaiset pärjäävät vain koulutuksen ja osaamisen avulla. Maksuton esiopetus kaksivuotiseksi, perusopetukselle riittävät resurssit, erityisopetuksen inkluusiota purettava pienryhmiin, numeroarviointi takaisin, opiskelijoiden tulorajoja nostettava tuntuvasti, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusrahoja lisättävä ympäristöteknologioiden kehittämiseksi ja valtio mukaan sisäilmatalkoisiin.


Leni Pispala, Vihreä liitto

Erityisluokanopettaja, KM

Tahdon olla palauttamassa koulutuspolitiikan suuntaa oikeaksi. Massiiviset leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat rikkoneet lupauksen jokaisen lapsen ja nuoren yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat, työstäni johtuen, vammaisten oikeudet ja mahdollisuudet yhdenvertaiseen koulutukseen.


Jaakko Rainio, Kansallinen Kokoomus

Rehtori, liikuntatieteiden maisteri

Koulutus ja laaja yleissivistys ovat maamme selkäranka. Haluan edistää maksutonta esiopetusta ja maksutonta toisen asteen opiskelua. Maamme opettajat ovat maailman parhaiten koulutettuja ja päteviä työntekijöitä. Tarvitsemme terveet koulurakennukset ja kannustavaa johtamista sekä ihmisten tukemista. Digitalisaatio on oppimisen ja työskentelyn apuväline, ei isäntä.


Maija Rautavaara, Vihreä liitto

Erityisopettaja, lastentarhanopettaja

Laadukas opinpolku on tärkeää inhimillisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Niiden avulla on mahdollisuus tarttua eriarvoisuuteen ja heikko-osaisuuteen. Tutkimukseen panostamisella Suomi voi olla osaamisen ja tiedon kehittämisen edelläkävijä. Investoinneilla on turvattava riittävä ja osaava henkilöstö ja toimivat tukitoimet. Työrauha on turvattava myös uudistuksissa.


Pekka Rautio, Vihreä liitto

Alunperin luokanopettaja, nykyään jatkokoulutuksen jälkeen lukion opettaja

Vaalisloganini on Sivistyksen suurvalta – maailman paras koulutus taaperosta tohtoriin. Koko koulupolku kaipaa tällä hetkellä vahvistamista. Tärkeitä tavoitteita ovat maksuton varhaiskasvatus 5-v alkaen, perusopetuksen ryhmäkoolle katto ja lisää erityisopettajia. Lisäksi maksuton toinen aste ja korkeakoulujen autonomian sekä rahoituksen vahvistaminen ovat seuraavan eduskunnan asialistalla. Koulutus ja tutkimus on koko Suomen menestyksen selkäranka, josta kaikki muu riippuu.


Ulla Sajaniemi, Sininen tulevaisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, FM (suomen kieli)

VAHVAA KASVATUS- JA KOULUTUSPOLITIIKKAA
- lisää rahoitusta kasvatukseen ja koulutukseen
- pienryhmäopetusta tukea tarvitseville oppilaille
- lisää lähiopetusta ammatilliseen koulutukseen
- terveelliset rakennukset on turvattava lapsille, nuorille ja aikuisille 
- varhaiskasvattajat ja opettajat mukaan oman työnsä ja työympäristönsä suunnitteluun
- opettajan ammattinimike on suojattava


Jukka T Salminen, Kansallinen Kokoomus

Kasv. tiet. maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja(lto)

Koulutuksen, kasvatuksen, tutkimuksen rooli on merkittävä elinikäisen oppimisen ja syrjäytymisen ehkäisyn varmistajana. Koulutus ja kasvatus sekä siirtää että kehittää kulttuuria sukupolvilta toisille. Se luo tasa-arvoisen elämän perustan eri lähtökohdista tuleville lapsille ja nuorille. Se auttaa merkittävästi maahanmuuttajien kotouttamista. Koulutuksen ja kasvatuksen tulisi olla joustavaa. 


Miikka Soivio, Kansallinen Kokoomus

FM, Aineenopettaja (EN, FI, ET)

Kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat keskeisimmät Suomen ja yksilön hyvinvoinnin tekijät nyt ja tulevaisuudessa. Niille on varmistettava tarpeelliset resurssit päiväkodista yliopistoon. Kaikille eväät jatko-opintoihin peruskouluun panostamalla. Perusopetusryhmä ei toimi pienryhmän korvaajana. Toinen aste ei voi perustua etäopetuskursseihin. Korkeakoulujen kehitys edellyttää ennakoitavaa rahoitusta.


Säde Tahvanainen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

KM, erityisluokanopettaja

Suomi tarvitsee osaamista ja osaajia. Maamme nousi koulutuksen ja tutkimuksen avulla kehitysmaasta länsimaiseksi tietoyhteiskunnaksi. Nyt osaamisemme pohja on rapautumassa. Tarvitaan käänne takaisin positiiviselle uralle. Koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Haluan vaikuttaa erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen kehittämiseen; erityisopetukseen&varhaiseen tukeen.


Ilona Toivanen, Vihreä liitto

Yläasteen laaja-alainen erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri (KM)

Työskentelen Jokelan yläasteella Tuusulassa ja olen huolissani siitä miten monet nuoret syrjäytetään yhteiskunnassamme. Tarjoamalla laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opinnot ennaltaehkäisemme tätä. Tämä vaatii riittävästi aikaa oppilaan kohtaamiseen ja kohdennettua tukea erilaisten vaikeuksien kanssa painiville nuorille.


Raija Vahasalo, Kansallinen Kokoomus

Opettaja, rehtori, kansanedustaja sivistysvaliokunnassa

Tuore kokemus opettajana ja rehtorina paljasti, miten säätämämme lait toimivat käytännössä.

Varhaiskasvatukseen maksuton kaksivuotinen esiopetus. Kasvun ja oppimisen tuki on kirjattava lakiin. Oppilashuoltolaki ja kolmiportainen tuki on uudistettava. Perusopetus joustavammaksi, opettajille työrauha. Toisen asteen rahoitusta on lisättävä. Amisreformia on seurattava,puutteet korjattava.


Tuulikki Vuorinen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Lehtori sosiaali- ja terveysala, TtM, sairaanhoitaja-diakonissa

Huomispäivän Suomea rakennetaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksessa oppija kohdataan yksilönä ja kaikilla on mahdollisuus saada uusia elämän eväitä. Siellä opitaan asettumaan toisten asemaan, lukemaan kriittisesti ja väittelemään sivistyneesti. Varhaiskasvatuksesta väitöstilaisuuteen ulottuvalla korkeatasoisella koulutuksella luodaan empaattinen ja sivistynyt Suomi.


Mika-Erik Walls, Vasemmistoliitto

Lukion lehtori, kasvatustieteen lisensiaatti, oppimistutkija

Koulutus: KL, FM, kieltenopettaja. Työura: opetusalalla jo 32 vuoden ajan niin erityis-, perus- kuin lukio-opetuksessa ja tutkijana. Lukion lehtorina Helsingissä v. 1996 alk. Luottamustehtäviä: 2017-21 toimin valtuuston ohella mm. Espoon opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Eduskunnassa tärkein tavoite on puolustaa vakan, opetuksen ja tutkimuksen resursseja sekä pitää huolta sisäilma-asioista!


Annele Wiman, Liike Nyt

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja -asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä

Lasten aito osallisuus yhteiskunnassamme tarkoittaa sitä, että lasten tarpeisiin vastataan aidosti, läsnäolevasti ja juuri silloin kun lapsella on tarve. Aito inkluusio rakennetaan riittävistä resursseista ja ammattitaidosta. Aito hyvinvointi koostuu myötätunnosta, empatiasta ja toisista huolehtimisesta. Aito empatia muuttuu kasvatuksen myötä myös asenteiksi ja pysyväksi osaksi arkea ja yhteiskuntaa. Kasvattajien ja opettajien työ ei ole muuttunut raskaaksi, vaan se on muutettu raskaaksi. Työn sirpaloituminen, kiire ja stressi syövät luovuuden, motivaation, empatian ja läsnäolon.

Jaana Auvinen, Sininen tulevaisuus

sh, TtT, lehtori

Suomi on pitkään ollut sivistyksen ja koulutuksen kärkimaa. Koulutus on osaamisen perusta, kasvatus sivistyksen ja tutkimus uuden tiedon edellytys. Koulutussektori on jo riittävästi osallistunut säästötalkoisiin, joita reformeiksikin kutsutaan. Haluan, että seuraavan kerran kun koulutuksen ja tutkimuksen toimintaedellytyksiin puututaan, kuultaisiin ensin myös kentän ääntä.


Paco Diop, Vihreä liitto

Lastentarhanopettaja

*Aikainen apu ja työn arvostus
*Panostusta varhaiskasvatuksen monikulttuuriseen oppimisympäristöön
Erilaisuuden kohtaamisen ja toisen huomioimisen pitäisi olla enemmän läsnä varhaiskasvatuksessa. On erittäin tärkeää, että maahanmuuttajataustaiset lapset näkevät aivan samannäköisiä aikuisia kuin he itse. 


Maarit Korhonen, Kansallinen Kokoomus

KM, luokanopettaja

Koulu on suuremmassa muutoksen myllerryksessä, missä koskaan aikaisemmin on ollut. Yhteiskunta muuttuu nopeasti ja koulun tulee pysyä perässä. Köyhien lasten määrän kasvu ja nuorten syrjäytymisen lisääntyminen laittavat koulun lujille. Koulu ei selviä tästä yksin. Eduskunnassa tulee olla niin monta opettajaa kuin mahdollista, jotta asiantuntijoita ei vain kuulla vaan he ovat mukana päätöksenteossa


Jaakko Lindfors, Vasemmistoliitto

Aineenopettaja

Koulutusleikkaukset peruttava ja oppivelvollisuutta jatkettava ala- ja yläpäästä. Ryhmäkokoja pienennettävä ja erityisopetuksen resursseja parannettava kasvatuksessa ja koulutuksessa. Jos koulussa suuri erityisen tuen tarve tai vieraskielisten oppilaiden määrä tai alueella paljon köyhyyttä tai työttömyyttä, tarvitsee koulu korotetut resurssit, jotta se olisi samalla viivalla muiden kanssa.


Nora Johanna Länsiö, Feministinen puolue

Suomen kielen opettaja 

Suomen kielen opettajien kanssa keskustellaan suomen ja muiden kielien tulevaisuudesta.


Helena Särkijärvi, Vihreä liitto

Monipuolista kokemusta koulutusalalta

Suomi on pieni pohjoinen maa, joka pärjää vain osaamisella. Koulutus ehkäisee syrjäytymistä ja edistää kansalaisten hyvinvointia. Jokaiselle tulee taata vähintään toisen asteen koulutus. Ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen mukaisten ajatusmallien omaksumista pitää edistää kaikilla kouluasteilla. Panostus koulutukseen on investointi yhteiseen tulevaisuuteen. 


Mervi Uusitalo, Vasemmistoliitto

Luokanopettaja

Koulutus on suomalaisen hyvinvoinnin peruskivi, jota on rapautettu ratkaisevasti kuluneen hallituskauden aikana. Koulutusleikkaukset on peruttava ja laadukkaaseen koulutukseen kaikilla asteilla - varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin - alettava uudelleen panostaa. Tänä keväänä on mahdollisuus todelliseen muutokseen!


Sofia Virta, Vihreä liitto

Kasvatustieteiden maisteri, opettaja, ratkaisukeskeinen terapeutti

Leikkaukset koulutuksesta ja kasvatuksesta on korjattava. Jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, turvalliseen kouluun ja maksuttomaan opintopolkuun. Jokaisella kasvattajalla ja opettajalla tulee olla työrauha, mahdollisuuksia luovat riittävät resurssit, oikeus voida hyvin työssään. Suomi tarvitsee tiedettä ja tiede tutkimusta.


Nicke Wulff, Svenska folkpartiet i Finland

Rehtori (perusopetus)

Tulisi päästä nyt muodissa olevista lyhytkestoisista projekteista ja hankkeista. Nämä hankkeet ja projektit teettävät enemmän työtä kuin antavat tuloksia. Koulut tarvitsevat ja ansaitsevat pitkäjänteisen perusrahoituksen, joka mahdollistaa korkeatasoisen ja turvallisen toiminnan. Meidän tulee tarkastella peruskoulun rakenteita ja yhteistyössä miettiä, mitä näistä rakenteista tulisi uudistaa. 

Sakari Aalto, Vihreä liitto

Ensiavun ja ensihoidon opettaja 2. asteella; sairaanhoitaja, yamk, AmO-opiskelija

Toimiala antaa keskeiset valmiudet Suomen kansalaisuuteen, missä tietojen ja taitojen opettamisen ohella on huomioitava yhteisö- ja elinympäristöosaaminen. Toimiala tuottaa koulutusta työ- ja elinkeinoelämälle, mutta auttaa sitä uudistumaan samalla. Alan työntekijöiden ammattieettinen toiminta työtehtävien ulkopuolella otettava voimavarana. Painopiste suorituksista luovuuteen ja hyvinvointiin.  


Laura Huhtasaari, Perussuomalaiset

KM, erityisopettaja, uskonnon aineopettaja

Koulutus, kasvatus ja tutkimus ovat sivistysvaltion kivijalat. Edelläkävijyys ja tasa-arvo vaativat resursseja, ja päättäjien tehtävä on turvata niiden riittävä taso.


Vesa Jalonen, Suomen Keskusta

Luokanopettaja-rehtori, KM

Suomen koulujärjestelmä on menestystarina. Menestyksemme nojaa jatkossakin osaamiseen ja tutkimukseen. Varhaiskasvatusta  ja perusopetusta uhkaa tällä hetkellä resurssien puute. Kaikille on turvattava toisen asteen tutkinto. Ammatilliseen koulutukseen tuhat työpaikkaa. Oppimisesta on tehtävä rajatonta ja työn ja koulutuksen on kohdattava. Korkeakoulutus on oltava jokaisen saavutettavissa.


Simo Korpela, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

FM matemaattisten aineiden lehtori

Perus- ja lukiokoulutuksessa on Suomessa pyritty yhä suurempiin opetusyksiköihin ja opetusryhmiin. Samaan aikaan oppimistulokset ovat kansainvälisessä vertailussa laskeneet. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen rahoitusleikkaukset ovat syöneet sitä osaamista, mitä yrityselämä juuri nyt kipeästi kaipaa. Opiskelijoiden sosiaaliturva on surkean heikko. Näihin tarvitaan pikaparannusta!


Emilia Laihonen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Luokanopettaja, kotiäiti

Olen 30-vuotias luokanope, kristitty, vaimo ja äiti Jämijärveltä. Ennen kotiäitiyttä ehdin olla 4 vuotta työelämässä. Hyvä, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen hyvinvointia tuova kasvatus ja koulutus koostuu kiireettömyydestä, kattavista tukitoimista ja riittävistä resursseista. En kannata 2-vuotista esikoulua, vaan perheiden kasvatustyön kokonaisvaltaisempaa tukemista (esim. perhetyön lisäyksillä).


Anne Liinamaa, Vihreä liitto

Laaja-alainen erityisopettaja, KM

Olen lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska olen huolestunut suomalaisten eriarvoistumisesta. Kohtuuttomat koulutusleikkaukset ovat vieneet pohjaa Suomen hienoimmasta tasa-arvoteosta, yhdenmukaisesta ja lahjomattomasta koulutusjärjestelmästä. Koulutus tarvitsee kunnianpalautuksen. Koulutusleikkaukset on lopetettava ja koulutus pitää nähdä meidän yhteiskuntamme suurimpana voimavarana. Suomi voi olla ylpeä tasa-arvoisesta koulutuksesta. Näin tulee olla vastaisuudessakin. Koulutusmahdollisuudet eivät saa olla kiinni omasta tai vanhempien varallisuudesta.


Henry Merimaa, Vihreä liitto

Viestinnän lehtori (eläk.), koulutusohjelmavastaava, TaM

Kaikille nuorille on varmistettava vähintään toisen asteen maksuton koulutus. Korkeakoulutus tuo uutta osaamista, sivistystä ja luo uudistumiskykyä, se on välttämätöntä maailman muuttuessa nopeasti. Kannatan tavoitetta, että 50% suomalaisista suorittaa korkea-asteen tutkinnon. 


Tarmo Thorström, Vihreä liitto

Luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri

Vaaliyhtälöni: Perusopetuksen resurssit ja luokkakoot kuntoon + maksuton 2. aste + yliopistojen perusrahoitus kuntoon + opettajankoulutuksen on taattava riittävä aineenhallinnan taso + homekouluongelma ratkaistava = ylipäätänsä ajan koulutuksen kunnianpalautuksen asiaa. Olen työskennellyt päivähoidossa, esi- ja perusopetuksessa, 10-luokalla, amiksessa, AMK:ssa, yliopistossa ja kansalaisopistossa.


Johanna Vainila, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Lastentarhanopettaja

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että päätöksenteko on lapsiystävällistä. Laadukas varhaiskasvatus yhdessä kotien kanssa luovat perustan, jolta ponnistetaan kohti koulua, opiskeluja ja myöhemmin työelämää. On uskallettava panostaa lasten hyvinvointiin ja koulutukseen nyt, sillä vain siten vaikutamme myös tulevaisuuteen. 


Antti Vuolanne, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Yhteiskunnallisten aineiden opettaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri 

Kokoomus ja Keskusta, Orpo ja Sipilä, pettivät lupauksensa. Olen toiminut opettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana, sekä neljä vuotta koulutuslautakunnassa, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana ja Tekniikkaopiston johtokunnan pj:na. Nyt sivistyslautakunnan puheenjohtajana. Opetus kunniaan!


Teija Österlund, Vihreä liitto

Lehtori, hius- ja jauneudenhoitoalan tutkintovastaava, opinto-ohjaaja

Meidän on kohotettava suomalaisten koulutustasoa ja oppimistuloksia sekä nostettava koulutuksen tasa-arvo maailman kärkeen. Koulutukseen panostamalla panostetaan tulevaisuuden työhön ja turvallisuuteen. Kaikille on turvattava vähintäänkin toisen asteen koulutus, maksuton2aste. Väylät auki; yksilölliset opintopolut, muuntokoulutus sekä aikuisten koulutus läpi elämän. Siinä minun tavoitteeni! 

Ei opettajataustaisia ehdokkaita.

Timo Heinonen, Kansallinen Kokoomus

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, kansanedustaja

Hämeenlinnan OKL:stä valmistuin KM, luokanopettajaksi ja opettajan työtä ehdin tehdä seitsemämisen vuotta niin erityiskoulussa, yläkoulussa kuin sitten virassa alakoulussa. Kansanedustajana toimin eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja olen vastannut pitkään myös Osaamisen ja Sivistyksen Politiikkaverkoston työstä. Edelleen OAJ:n jäsen. Lisäksi toimin Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtajana.


Sari Susanna Jokinen, Vihreä liitto

Erityisluokanopettaja, KM

Tasa-arvoinen ja laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken perusta. Sopivat ryhmäkoot ja erityisopetus vaativat rahallista lisäresursointia. Myös toisella asteella on lisättävä erityisopetusta ja erityisesti ammatillisella puolella lähiopetuksen tuntimäärää. Tasokas tutkimus on kilpailukykymme kannalta ratkaisevaa. Koulutuksen kautta löydetään ratkaisuja myös mm. ilmastokysymyksiin.


Hilkka Kemppi, Suomen Keskusta

Aineenopettaja, TAMK, LAPE-asiantuntija

Jokainen ihminen on arvokas. Hyvä ja turvallinen elämä ei saa riippua asuinpaikasta eikä lompakon paksuudesta. Syrjäytyneitä nuoria ei synny, vaan liian monelta puuttuu perheen tuki ja koulutus, joka takaisi merkityksellisen työn. Ongelmat on havaittava varhain ja niihin on ajoissa puututtava. Kaikki lähtee jokaisen ihmisen oikeudesta tunteeseen, että minulla on merkitystä.


Seppo Korhonen, Rehtiliike-kansanliike

Ammatillinen opettaja, eläkkeellä

Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut leikkaukset ovat yksilön ja yhteiskunnan kannalta vahingollisia. Samoin viimevuosina toteutettu perusopetuksen inkluusio ja koulutusreformi lähiopetuksen alasajoineen ovat mielestäni rikos oppijaa ja sivistystä kohtaan. Ajan täydellistä suunnanmuutosta koulutuspolitiikkaan, oppivelvollisuuden jatkamista toiselle asteelle ja sen aitoa maksuttomuutta.


Helena Lehkonen, Kansallinen Kokoomus

Luokanopettaja, kasvatustieteiden tohtori

Koulutus ratkaisee Suomen tulevaisuuden. Haluan panostaa perusrahoituksen lisäämiseen, opettajien täydennyskoulutukseen ja opetusryhmien pitämiseen kohtuullisena. Opetuskenttä on koko laajuudeltaan ollut muutoksen kourissa. Nyt on aika vakiinnuttaa uudet käytännöt ja palauttaa työrauha oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. 


Heli Lehtilä, Suomen Keskusta

Hallintotieteiden maisteri, opettaja, koulutussuunnittelija

Yhteiskunnan on turvattava paitsi peruskoulun ja tutkintotavoitteisen koulutuksen laatu, myös laaja-alaisesti jokaisen Suomessa asuvan mahdollisuudet kehittyä ja opiskella iästä, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, kukin omista tavoitteistaan ja resursseistaan itseään läpi elämän kehittäen. Yliopistojen ja tutkimustyön resurssit on turvattava, vain sivistyksestä nousee innovaatioita! 


Elisa Lientola, Vasemmistoliitto

Kuvataiteilija, ammatillinen opettaja

Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä rooli yhteiskunnan rakentajana ja eriarvoisuuden tasaajana. Laadukas arhaiskasvatus ja perusopetus pystyy antamaan valmiuksia ja vahvistamaan vahvuuksia myös niillä lapsilla ja nuorilla joiden muu ympäristö ei pysty riittävästi tukemaan. Seuraavan hallituksen ensimmäinen korjattava asia on kuitenkin ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen resurssit. 


Tiia Löfqvist, Piraattipuolue

Lehtori

Haluan olla kehittämässä oppilasta ja työelämää paremmin palvelevaa koulutusjärjestelmää. Tarvitsemme tulevaisuudessa entistäkin enemmän osaavaa  työvoimaa joka vastaa työelämän tarpeita. Leikkauksin ei koulutusjärjestelmää paranneta!


Jasu Markkanen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Matematiikan ja kemian lehtori (FM), digitutor, pääluottamusmies

Koulutus on korvaamaton pääoma ja vähentää syrjäytymistä. Koulut on saatava puitteiltaan kuntoon (mm. sisäilma) ja koulutus kohdalleen resurssien osalta. Sekä opettajat että oppilaat tarvitsevat työrauhaa jatkuvan uudistamisen ja kokeilun keskellä. Leikkaukset seis, tuhat varhaiskasvattajaa lisää, perusopetuksen ryhmäkoot pienemmiksi, kattava ja rahoitettu toisen sekä korkea-asteen kouluverkko.

 • Facebook
 • Twitter: @jmKD2019
 • Instagram: @jmkd2019

Marju Markkanen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

KT, rehtori, luokanopettaja

Koulutus on avain yksilön ja yhteiskunnan menestykseen. Koulutusta ja tutkimustyötä tarvitaan ratkaisemaan yhteiskunnan epäkohtia. Koulutuksen määrärahoja on lisättävä, jotta koulutusjärjestelmämme pystyy tukemaan erilaisia oppijoita ja että meillä on riittävästi ammattitaitoisia ja jaksavia opettajajia myös jatkossa varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella ja kolmannella asteella.


Tuomas Nieminen, Vasemmistoliitto

Lukion opettaja, kasvatustieteen väitöstutkija

Olen huolissani koulutuksellisesta tasa-arvosta, opettajien ja opiskelijoiden jaksamisesta, koulutukseen suunnatun perusrahoituksen leikkauksista, koulumotivaation laskusta, erityisen tuen tarpeen dramaattisesta lisääntymistä, isoista ryhmäkoista, kasvatuksen perustehtävän katoamisesta, yleissivistyksen väheksymisestä ja suoranaisesta koulutusvihamielisyydestä, jota politiikan kentällä esiintyy.


Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Vihreä liitto

Luokanopettaja, KM

Laadukas, maksuton koulutus on yhteiskunnan selkäranka. En kannata yksityiskouluja vaan peruskoulu, jossa on kaikki yhteiskuntaluokat & maailmakatsomukset yhdessä on perusta kunnioittavalle yhteiselämälle monikulttuurisessa maailmassa.  Ammatillisen koulutuksen reformi on epäonnistunut. Se on kiireesti korjattava: lähiopetusta ja resursseja lisää. Korkeakoulutuksen kurjistaminen on lopetettava! 


 

Riitta Haapala, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Ammatillinen opettaja, AmO

Opetus- ja varhaiskasvatuksen ryhmät on muodostettava riittävän pieniksi, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on todellinen mahdollisuus turvalliseen oppimiseen ja ohjaukseen. Oppimis- ja työympäristö terveelliseksi. Koulurakennusten ja päiväkotien sisäilmaongelmat tulee poistaa viipymättä. Työhyvinvoinnista huolehtiminen osoittaa, että työnantaja arvostaa opettajia ja koulutusta


Tero Hannula, Feministinen puolue

Kirjoittamisen opettaja, tekstityöläinen, filosofian maisteri

Suomen menestys on kiinni maailman parhaasta koulujärjestelmästämme, joka pitää kaikki mukana ja jossa ihmisistä tulee sivistyneitä, osaavia ja luovia. Leikkausten jälkeen tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus. Toinen aste on uusi peruskoulu, sen pitää olla maksuton. Korkeakoulujen ja kansanopistojen rahoitus turvattava. Hyvää, sivistävää koulutusta on oltava saatavilla elämän kaikissa vaiheissa.


Matti Helimo, Vihreä liitto

Luokanopettaja, OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja, Pääluottamusmies

Koulutus on Suomen kivijalka. Koulutuspolitiikan suunta on käännettävä. Investoiminen koulutukseen parantaa merkittävästi yksilön työllistymismahdollisuuksia ja luo sisältöä elämään.  Panostukset säästävät yhteiskunnan varoja, kun ongelmia syntyy vähemmän ja vältetään kalliit korjaavat toimet. Suomen huoltosuhde pitää korjata. Rahoitukseen tarvitsemme työllisyysasteen nostoa. Koulutus ratkaisee.


Anne Huhtala, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Musiikin lehtori, FK, mediataitojen opettaja

Lapsissa ja nuorissa on maamme tulevaisuus. Lasten varhaiskasvatuksen onnistumisella on suuri merkitys jatkon kannalta. Suuntaamalla huomattavasti enemmän resursseja koulutukseen, oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemiin tukitoimiin sekä tutkimukseen on mahdollista taata tulevaisuuden yhteiskunta, joka on koulutetun väestön ansiosta toimiva ja kehittyvä. 


Anne-Mari Jussila, Kansallinen Kokoomus

Koulutus- ja kehittämisjohtaja, liikuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava

Jatkuva oppiminen ja kehittäminen ovat tätä päivää.
- Nostetaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.
- Esiopetus kaksivuotiseksi.
- Vahvistetaan peruskoulun resursseja.
- Lisätään yhteistyötä eri koulutusalojen välillä.
- Lisäresursseja ammatillisen koulun reformin toimeenpanoon.
- Ammatinvaihtaminen mahdolliseksi ja sujuvaksi.
- Helpotetaan työn ja täydennyskouluttautumisen yhdistämistä.


Jenni Kiiskinen, Vihreä liitto

Ranskan ja englannin lehtori, yrittäjyyden opettaja

Pelastetaan maailman paras koulutus! Laadukas koulutus on maamme ja yksilöiden ainoa menestymisen tae.

*Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen.
*Ryhmäkoot.
*Erityistuen resurssit
*Opettajien mahdollisuus täydennyskoulutukseen.
*Toisen asteen rahoituksen kehittäminen ja maksuttomuutta kohti eteneminen.
*Korkeakoulujen perusrahoitus kuntoon.


Pauli Kiuru, Kansallinen Kokoomus

FM, MBA, historian ja yhteiskuntaopin opettaja

TEESIT: Peruskuntoa koulutuksella, tutkimuksella ja sivistyksellä. Lisäkuntoa työllä – kannustavuutta ja joustavuutta. Kilpailukuntoa yrittäjyydellä – byrokratiaa kevennettävä. Ympäristöarvot turvattava taloudellisesti kestävällä tavalla. Vanhukset hoidettava ihmisarvoa kunnioittaen. Rata- ja tiehankkeisiin vauhtia. Poliisin ja oikeushallinnon resursseja lisättävä. Maahanmuuttoon realismia.


Leena Kostiainen, Kansallinen Kokoomus

Rehtori

PanostuksIa tarvitaan aina varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle asti. Kansanedustajana suuntaisin resurssit  perustyön kehittämiseen, en uusiin avauksiin. Opettajille ja tutkijoille on annettava työrauha ja riittävät resurssit tehdä työnsä entistäkin paremmin. Koulutus ratkaisee sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvoinnin ja menestyksen.


Olli Kärki-Chaiwut, Perussuomalaiset

Luokanopettaja

Koulutus, kasvatus ja tutkimus ovat perusta arvojen ja asenteiden siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle. Samalla välittyy tasa-arvo ja ihmisoikeudet yhteiskuntaan. Yhteiskunnan rauhan ja toimivuuden kannalta nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä rakenteita.


Anneli Lehtonen, Vasemmistoliitto

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, FM, eläkkeellä

Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus on yhteiskunnan perusta. Viime aikojen koulutus leikkaukset ovat olleet aivan käsittämättömiä. Päivähoidon ja peruskoulun ryhmäkokoja on pienennettävä. Kansanedustajana tulen huolehtimaan siitä, että jokaisella lapsella on subjektiivinen päivähoito-oikeus ja että toisen asteen koulutus on maksuton kaikille. Opintotukea ja tukea tutkimustyölle tulee parantaa. 


Anssi Lepistö, Vihreä liitto

Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri

Tulevaisuuden menestys rakennetaan koulutuksella ja sivistyksellä. Tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen, aina varhaiskasvatuksesta korkeampaan koulutukseen asti, on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Koulutukseen satsaaminen on tärkein sijoitus, jonka voimme tehdä tämän maan tulevaisuuteen.


Johanna Loukaskorpi, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Apulaispormestari, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, opinto-ohjaaja

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus! Nyt on aika siirtyä erilaisista hankerahoituksista opetuksen perustyön rahoituksen vahvistamiseen. Peruskoulun eriarvoistumisen ehkäisy on otettava tosissaan. Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta tulee lisätä ja lukiokoulutukselle taata uudistusten jälkeen työrauha. Toisen asteen koulutuksesta tulisi tehdä maksutonta ja oppivelvollisuutta pidentää.


Jouni Ovaska, Suomen Keskusta

Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri

“Koulu on kivaa. Läksyt on kivoja. Täällä on kivaa.” Näin toisteli ekaluokkalainen viime syksynä. Haluan, että jokainen lapsi voi sanoa samoin. 

Peruskoulu ei tarvitse enää uusia kärkihankkeita, vaan sen on oltava jatkuva kärkihanke. Jokaisen lapsen on saatava laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Toisen asteen opiskelupaikka taattava.


Piila Paalanen, Vihreä liitto

FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Koulutus on tärkein vaaliteemani. Näen, että koulutusmiljardi tulee palauttaa opetukseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.
-Subjektiivinen päivähoito-oikeus takaisin
-Perusopetuksen ryhmäkokoihin, tasa-arvoon ja erityiseen tukeen lisää valtionosuutta
-Lähiopetuksen lisäresurssointi ammatilliseen koulutukseen
-Laadukkaan lukio-opetuksen turvaaminen
-Yliopistojen perusrahoitus kuntoon!


Heli Piirainen, Vasemmistoliitto

Opettaja, luokanopeopiskelija

Yhdenvertaisen yhteiskunnan kivijalka on laadukas opinpolku, joka edellyttää:
*subjektiivista vakaoikeutta &pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitämistä.
* hyvin resurssoitua perusopetusta, jossa aidosti oppimisen tuki toteutuu.
* 2. asteelle opettajaresurssien palautusta ja kouluverkon  laaja-alaista säilyttämistä
*yliopistojen rahoituksen & korkeatasoisen tutkimuksen turvaamista

 • Facebook 
 • Instagram: @helkypee
 • Twitter: @HeliPiirainen

Sirpa Pursiainen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Sosiaali- ja terveysalan opettaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, kirjailija

Koulutus on tärkeä sivistyksen ja hyvinvoinnin tukipilari yhteiskunnassamme. Toisen asteen koulutuksen leikkauksia tulee lieventää. Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pienet, jotta opettajalla on aikaa kohtaamiselle. Koulutuksen lisäksi opetusalalla tehdään kasvatustyötä ja tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua aikuiseksi ja opettajille tulee antaa tähän resurssit.


Ari Rannisto, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Ammatillisen koulutuksen opettaja

Ammatillinen koulutus on kriisissä. On luotu uusi järjestelmä (reformi) mutta rahoitus on samanaikaisesti viety hallitusten päätöksillä (Katainen, Stubb ja Sipilä). Jotta voidaan toteuttaa reformi laadukkaasti, tarvitaan myös rahaa siihen. Tyhjästä on paha nyhjästä. 


Arja Rinneaho, Vihreä liitto

KM. luokanopettaja, erityisopettaja

Koulutus pitää saada takaisin keskiöön. Kaikilla kouluasteilla pitää lisätä rahoitusta ryhmäkokojen pienentämiseen, ennaltaehkäisevään tukeen ja muutenkin riittäviin opetuksen resursseihin. Jatkokoulutusmahdollisuudet on myös taattava. Suomessa on osaavat opettajat. Heitä pitää tukea, jotta he jaksavat tehdä perustyötään maailman parhaina opettajina. 


Arto Satonen, Kansallinen Kokoomus

Kansantaloustieteen opettaja

Uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon eli siihen, että jokaisella tulee olla vanhempien varallisuuteen katsomatta mahdollisuus opiskella, tehdä työtä ja menestyä. Menestys syntyy sivistyksestä, koulutuksesta ja osaamisesta. Ne luovat perustan myös korkealaatuiselle tutkimuksella ja kansainväliselle menestykselle.


Susanna Saxberg, Kansallinen Kokoomus

Erityisopettaja 

ERITYISOPETTAJA ja ÄITI. Sydämellä erityisesti erityislapset ja -nuoret. Yli 20 vuotta mukana kunnallispolitiikassa, josta 8,5 vuotta Akaan kaupunginhallituksessa. Vuodesta 2001 peruskoulussa tekemässä opettajan työtä, ikuinen opiskelija. Akaan Kokoomuksen puheenjohtaja. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen. Omaishoitaja, vertaistukihenkilö.


Mika Setälä, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Lehtori

Varhaiskasvatus ja perusopetus on pohja jolta suomalaisen yhteiskunnan menestystarina jatkossakin rakennetaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen liittyvä lainsäädäntö tulee yksinkertaistaa jotta lain noudattamisen valvonta on helpompaa. Perusopetuksen ryhmäkokoja tulee pienentää valtion erillisrahoituksella. Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää lähiopetustunteja. Opetusrauha lukioon.

Katja Andrejev, Vihreä liitto

Tiimipäällikkö (ammatillinen koulutus)

Koulutuksesta ei saa enää leikata. Uudistuksiin pitää antaa tarvittavat resurssit. On tärkeää mahdollistaa riittävästi aikuisia lasten ja nuorten arkeen. 


Mervi Eskelinen, Perussuomalaiset

Sairaanhoitaja (sis-kir.), Thm (hallinto) ja ammatillisten aineiden opettaja

Kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella on laaja ja moniin eri aloihin vaikuttava merkitys. Esimerkiksi paljon työvoimaa vaativa ala sosiaali- ja teveysalan tarvitsee työntekijöitä koulutuksesta. Kasvatuksella vaikutetaan moniin yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja niiden toteuttamiseen. Kansanedustajana lupaan puolestatoimia kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen puolesta.


Kristiina Helminen, Suomen Keskusta

Ammattikorkeakoulun terveysalan lehtori, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori

Koulutus ja kasvatus ovat yhteiskuntamme kivijalka, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kehittämistyö tulee tehdä laadun näkökulmasta, ammattitaitoisesti ja ihmisten tarpeet huomioiden. Tutkijakoulutettuna tiedän tutkimustyön valtaisat mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämisen mahdollistajana. Rahoituksen ratkaisujen tulee tulevaisuudessa olla laatua ja vaikuttavuutta palkitsevia.


Sari Hyytiäinen, Vihreä liitto

FM, lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan pohja; siitä säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Kaikille on varmistettava toisen asteen opinnot. Varhaiskasvatus on tehokas keino tasoittaa oppimisen eroja jo varhaislapsuudessa; onkin siirryttävä vaiheittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen, ensin laajentamalla esikoulu jo viisivuotiaille. Tutkimuksen riippumattomuus on turvattava. 


Virpi Junttila, Vihreä liitto

Tutkijaopettaja / LUT

Hyvä koulutus on kriittinen koko Suomen tulevaisuudelle. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun on luotava vankka osaamisperusta jatko-opinnoille – kaikille taustasta riippumatta. Luku- ja laskutaidot ovat edelleen keskeisimpiä taitoja. Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta on lisättävä merkittävästi. Korkeakoulukoulutus ja tutkimus tarvitsevat osaajia. Koulutuksen rahoitusta on lisättävä kauttaaltaan.


Maaret Lommi, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Opettaja/koulunjohtaja

Koutuspolitiikan on vastattava ajan haasteeseen, tarpeeseen kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä. En hyväksy koulutuksen eriarvoistumista. On maamme etu, että mahdollisimman moni pärjää. OECD- maiden vertailussa, Suomi jää koulutuspanoksissaan alle keskitason. Vaikka taloudellinen tilanteemme asettaakin meille tiukat raamit, säästämisen sijaan on viisaampaa tehdä tulevaisuuteen tähtääviä sijoituksia.


Lilla Saaristo, Kansallinen Kokoomus

Kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja, kasvatus- ja ilmaisuaineiden opettaja

Koulutus ratkaisee tulevaisuuden. Siksi aion kansanedustajana luoda kasvatukselle ja koulutukselle vahvan roolin yhteiskuntamme peruspilarina. Päätösten lähtökohtana käytän tutkimustietoa ja opettajien/alojen aitoa kuulemista. Riittävät opetusresurssit, osaava henkilöstö, täydennyskoulutus ja johtamisen kehittäminen ovat kivijalka. Koulutus on investointi tulevaisuuteen - sen haluan nostaa esiin!


Antti Taipale, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

FM/musiikin lehtori

Olen 50-vuotias musiikin lehtori Lappeenrannasta. Musiikkikasvatusta opiskelin Jyväskylän yliopistossa.  Opettajana olen toiminut Lappeenrannan alueella 24 vuotta. Viihdyn työssäni hyvin. Opetuksen ja kasvatuksen kannalta riittävä opettajamitoitus on keskeinen laatutekijä kaikilla koulutusasteilla. Kansanedustajana lisäisin edelleen esim. näihin kohdistuvia resursseja ja hankkeita. 

Heli Hjälm, Kansallinen Kokoomus

KL, luokanopettaja

Lasten ja nuorten kasvatukseen sekä opetukseen panostaminen on parasta eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Laadukas perusopetus luo hyvän perustan kaikelle. Toisen asteen tutkinto tulisi olla kaikilla nuorilla, ja heidän työllistymisensä mahdollista koulutuksen kautta. Tiede ja tutkimus tuovat ratkaisuja tulevaisuuteen.                                                                


Tiina Kaartinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Päiväkodin johtaja

Kaikille lapsille ja nuorille tulee turvata tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen varhaiskasvatuksesta, perusopetuksen kautta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen.  Koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä.  Suomalaisesta laadukkaasta koulutusjärjestelmästä on pidettävä huoli. Ilman vahvaa panostusta koulutukseen ja tutkimukseen emme pärjää  kansainvälisessä kilpailussa.


Sari Koskinen, Vihreä liitto

Luokanopettaja, KM

Mielestäni yhteiskunnan tärkein arvo on sivistys; se kuinka ihmiset kohtelevat toisiaan ja huolehtivat luonnosta ympärillään. Yhteiskunnan nykyinen eriarvoistava kehityskulku tulee katkaista. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus tulee olla jokaisen tasavertainen oikeus. Jatkuvaan oppimiseen ja tutkimukseen tulee panostaa, että voimme ratkaista tulevaisuuden haasteet.


Kaisa Korhonen, Vasemmistoliitto

Ammatillinen opettaja, sosiaalipsykologi, VTM

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava, jotta jokainen saa hyvän alun opintielleen. Erityisopettajan apu ja avustaja on taattava niitä tarvitseville ja ryhmien on oltava kohtuullisen kokoisia päiväkodeissa ja kaikilla kouluasteilla. Toisen asteen leikkaukset on peruttava ja opiskelun taloudellista ja alueellista tasa-arvoa lisättävä. 


Vesa Linnanmäki, Suomen Keskusta

Luokanopettaja, koulutuksen kehittäjä

Tasa-arvoinen peruskoulu, tieteeseen pohjaava opettajankoulutus sekä opettajan ammatin arvostus ovat tehneet Suomesta koulutuksen ykkösmaan. Näistä tulee pitää kiinni myös jatkossa. Pienten lasten koulu, työrauhan palauttaminen perusopetukseen, maksuton, yksilöllisen koulupolun mahdollistava toinen aste sekä riittävä perusrahoitus yliopistoille ovat keinojani tavoitteen saavuttamiseksi.  


Marjaana Mikkonen, Vasemmistoliitto

Varhaiskasvatuksen opettaja, ammatillinen opettaja, Juko Ry luottamusmies

Tulen tekemään työtä tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän edistämiseksi. Kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen tulee satsata ja rahoitusta on lisättävä. Opettajia on oltava riittävästi ja luokkakokoja on voitava pienentää.  Myös ammatillisessa opetuksessa on turvattava riittävä lähiopetus. Varhaiskasvatus tulee nähdä merkittävänä vaiheena elinikäisen oppimisen kivijalkana.


Merja Mäkisalo-Ropponen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Terveydenhuollon opettaja, työyhteisökouluttaja, kansanedustaja

Mielestäni varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on tulevaisuusinvestointi. Toisaalta koulutus, tiede ja tutkimus luovat tulevaisuuden kasvua ja työtä. Suomi pärjää kansanvälisessä kilpailussa ainoastaan osaavalla ja koulutetulla väestöllä. Pienenä kansana meidän on autettava jokaista lasta ja nuorta kouluttautumaan siihen ammattiin ja tehtävään, jonka kokee omakseen.


Kati Partanen, Suomen Keskusta

Lehtori, MMM, ammatillinen opettaja

Osaaminen ja koulutus ovat Suomen menestyksen avaimet. Laadukas ja saavutettava koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on tärkeää. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava hänen tarvitsemansa oppimisen tuki. Vahva tutkimus- ja kehittämisverkosto on myös elinkeinojen kehittämisen edellytys. AMK-opettajana olen paitsi ammattilaisten kouluttaja, myös elinkeinojen kehittäjä. 


Jasmin Pyöriäinen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Yliopisto-opettaja, FM

Suhtaudun intohimoisesti koulutuksen rooliin tasa-arvoisen yhteiskunnan avaintekijänä. Rahoitusmallin uudistuksen tulee taata laadukas koulutus paikkakunnasta riippumatta. Tiede ja tutkimus maksavat itsensä takaisin ja infran ylläpitäminen mahdollistaa innovaatioympäristöt. Etenkin opettajakoulutuksen ja johtamisen kehittäminen, tilat ja välineet on turvattava kestävällä perusrahoituksella.

 • Twitter: @jasminpoyri
 • Instagram: @jpyoriainen

Ilpo Saarelainen, Suomen Keskusta

Rehtori

Meidän on taattava lapsillemme ja nuorillemme laadukas ja aikaansa seuraava varhaiskasvatus, opetus ja koulutus. Jokaisesta nuoresta on otettava koppi niin, että hän saa ammatin ja löytää tien työelämään. Yhtään lasta tai nuorta emme saa hukata ja jättää oman onnensa nojaan!


Risto Simonen, Kansalaispuolue

Aikuiskouluttaja, NTM

Rakennetaan Suomesta sivistysvaltio ja kansalaisyhteiskunta, jossa koulutuspalvelujen, valistuksen ja työelämälähtöisyyden avulla edetään 1960-1970 korporaatio- ja luokkayhteiskunnasta kohti 2030 -luvun kansainvälistyvää innovaatio ja osaamisyhteiskuntaa. Yksilön itsemäärämisoikeuden, omatoimisuuden ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen kunniaan. Koulutusleikkurin aika on nyt ohi.


Jussi Vainionperä, Liike Nyt

Ensihoidon lehtori (TtM)

Koulutus ja kasvatus on hyvinvointimme tunnustettu perusta. Maailmalla arvostettu, puhuttu ja haluttu. Koulutus korreloi isosti suoraan työllisyyteen, hyvinvointiin ja pienen maamme selvitymisen globaalisti. Liike nyt ehdokkaineen sitoutuu kaikille maksuttomiin toisen asteen opintoihin sekä jatkuvan ja uudelleen kuoluttautumisen kehtttämiseen täysillä.

 • Facebook 
 • Twitter: @JVainionper
 • Instagram: @jussi.vainionpera

 


 

Jarmo Humalajoki, Kansalaispuolue

Opettaja, sertifioitu turvallisuusasiantuntija

Opetushallituksen seksuaalikasvatus julkaisuissa korostuu ideologiset uskomukset – suuntaus on väärä ja älyllisesti epärehellinen. On tärkeää, että myöskään tulevaisuuden kouluissa sukupuolten erilaisuutta ei yritetä häivyttää. Tyttö on tyttö ja poika on poika. Sukupuolten väliset eroavaisuudet ovat biologiaan perustuvia – tämä tieto on tärkeää myös tulevaisuuden lapsille ja nuorille. 


Antti Joensuu, Suomen Keskusta

alakoulun rehtori ja maanviljelijä

Hei. Elämää kakskyt vuotta alakoulun opena ja rehtorina ja samanverran pohjalaiskylässä viljelijänä Alajärvellä. Perusopetus on murroksessa. Uudessa opsissa oli paljon hyvää, mutta enemmän kuin lisädigiä ja lisävapautta, nykyperuskoulu tarvitsisi selkeyttä ja rauhaa. Rutiineja, selkeää työympäristöä ja rauhaa kaikille jäsenilleen. Ärsykkeitä elämässämme on jo liikaakin, ainakin digiärsykkeitä! :)


Pasi Kivisaari, Suomen Keskusta

KM, rehtori, Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Olen toiminut koulumaailman etulinjassa 20 vuotta. Koulutus, kasvatus ja tutkimus maksavat monin verroin itsensä takaisin. Sivistys edistää ihmisyyttä, turvaa hyvinvointia ja toimii yhteiskunnan kivijalkana. Kansanedustajana toimiessa on oleellista tietää, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, missä maailmassa elämme ja mitä kouluissa tapahtuu.


Tero Koski, Liberaalipuolue - Vapaus valita

Opettaja

Kuluvan ja edellisen hallituskauden leikkaukset koulutuksesta ovat asettaneet haasteita koulutusjärjestelmälle kautta linjan.  Samanaikainen rahoituksen leikkaaminen, amisreformi ja  vuosityöaikakokeilu vaikuttaa henkilöstön kykyyn tehdä opetustyötä.


Juha Mäenpää, Perussuomalaiset

Koneinsinööri, ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja

Koulutusleikkaukset pitää kumota. Valtaosa ammattikoulun linjoista pitää tiivistää pitempiin päiviin ja kahteen vuoteen. Koulurakennukset hirrestä. Ruotsi valinnaiseksi. Opiskelumaksut täysimääräisinä EU-alueen ulkopuolelta tuleville.


Kati Ojaniemi, Suomen Keskusta

Sairaanhoitaja, Hoitotyön opettaja, vs. Koulutoimenjohtaja

Näen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen roolin yhtenä keskeisimpänä hyvinvointiyhteiskuntamme tekijänä. Kansanedustajana en hyväksyisi kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimuksen rahoitukseen tehtäviä leikkauksia, vaan pyrkisin edistämään ihmisen tärkeimmän pääoman, eli sivistyksen ja koulutuksen mahdollisuuksia aina varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta korkeakouluihin saakka. 


Eero Paavola, Seitsemän tähden liike

Historian lehtori evp. Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen evp. Kauhavan OPY:n puheenjohtaja evp.

Suomi elää koulutuksen ja metsän varassa. En kannata oppivelvollisuuden nostamista mutta kannatan maksutonta toisen asteen koulutusta. Jos on halua kouluttautua, niin raha ei saa olla esteenä.


Annu Ridanpää-Taittonen, Kansallinen Kokoomus

Liikunnanopettaja, LitM

Suomi on pieni maa, mutta tunnettu koulutuksen tasosta kaikille lapsille ja nuorille. Tätä tasoa on vaalittava ja edelleen kehitettävä. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa opettajat näkevät hyvin miten lapsella menee. Heidän näkemyksiään on syytä kuunnella. Koulun päättäville nuorille tärkeää on opintojen ohjaus. Nuori tarvitsee paljon kannustusta ja tukea, ettei hän putoa tyhjän päälle.


Henna Salo, Vihreä liitto

Historian, psykologian ja uskonnon opettaja

Koulutus ja kasvatus ovat aivan tärkeimpiä asioita minulle. Olen tehnyt kirkon puolella kasvatustyötä ja kouluyhteistyötä rippikoulupappina, minulla on aineenopettajan pätevyys ja tällä hetkellä opiskelen erityispedagogiikkaa. Toinen tärkeä teema minulle on tasa-arvo, ja uskon, että koulutukseen satsaaminen on yksi tärkeimpiä tekijöitä siinä, miten tasa-arvoinen yhteiskunta saavutetaan.


Janne Sankelo, Kansallinen Kokoomus

sidosryhmäjohtaja, kasvatustieteiden maisteri

Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan vahvaa panostusta koulutukseen. Juhlapuheet ja koulujen arki eivät puhu samaa kieltä. Tarvitaan panostuksia opetuksen  resursseihin, terveisiin koulutiloihin ja erityisopetukseen. Myös pienryhmiä tarvitaan jatkossa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan monipuolista opetuksen ohjausta. Etäopiskelulla ei saada teollisuuden palvelukseen ammattiväkeä.


Terho Taarna, Vihreä liitto

Aikuislukion rehtori, filosofian maisteri

Kasvatus, koulutus, tiede ja tutkimus muodostavat yhteiskunnan kehityksen ja jatkuvuuden ytimen ja sivistyksen perustan. Kansanedustajana haluaisin turvata riittävän perusrahoituksen kaikille koulutusmuodoille ja muille sivistyspalveluille maassamme, pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, säätää opettajamitoituksen perusopetukseen ja mahdollistaa kaikille maksuttoman toisen asteen koulutuksen.

 

 

Petri Honkonen, Suomen Keskusta

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, kansanedustaja

Koulutus ja tutkimus ovat Suomen hyvinvoinnin kivijalkoja. Opettajien on saatava työrauha ja keskittyä opettamiseen. Riittävät oppimistulokset perusopetuksen aikana on varmistettava. Mielestäni erityisluokkien purkaminen on ollut virhe, ja siinä on palattava vanhaan hyvään malliin uusilla menetelmillä ryyditettynä. Luokalle jääminen on hännillä sinnittelyn sijaan parempi vaihtoehto.


Sonja Karppinen, Vasemmistoliitto

Erityispedagogiikan opiskelija, kehitysvammaisten lasten ohjaaja

Koulutus ja kasvatus on panostus tulevaisuuteen. Työolot kuntoon ja tarpeeksi henkilökuntaa. Laadukas kasvatus ja koulutus kuuluu kaikille!
*Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus takaisin.
*Erityisopetuksen resurssit kuntoon kaikilla koulutusasteilla.
*Toisen asteen koulutuksen on oltava aidosti maksutonta ja saatavilla koko Suomessa.
*Lisää rahaa korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.


Tuulia Kuntsi, Suomen Keskusta

KM, apulaisrehtori, erityisopettaja

Koulutuksessa pidän tärkeänä sitä, että kaikki oppii, konstit vain ovat monet. Kansanedustajana vahvistaisin koulutusta varmistaen, että peruskoulussa jokainen oppii perustaidot ja ammatillisella polulla tiedot ja taidot karttuvat uteliaana läpi elämän. Innostun pölyttyneiden asioiden uudistamisesta. Tämä näkyi vahvasti johtaessani koulumme rakennusprojektia. Toisten mielestä olen avoin ja rehti.


Meri Lumela, Vihreä liitto

KM, perusopetuksen rehtori

Suomalaisen hyvinvoinnin perusta on tasa-arvoinen koulutus.  Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvavat tulevaisuuden tekijät, siellä rakennetaan perusta koko elämän mittaiselle oppimiselle ja ehkäistään syrjäytymistä. Vähintään toisen asteen koulutus on taattava kaikille. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen hyvä laatu ja saavutettavuus sekä korkealaatuinen  tutkimus on turvattava.


Leena Lyytinen, Vihreä liitto

Varhaiskasvatuksen opettaja

Koulutus on perusta, jolle hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan. Varhaisten vuosien merkitys ymmärretään nyt paremmin kuin koskaan aiemmin, mutta siitä huolimatta varhaiskasvatukseen ei satsata vieläkään riittävästi. Haluan jatkaa sitä työtä, jota olen tehnyt Jyväskylässä kuntavaaleista 2017 alkaen. Eduskunnassa tarvitaan rohkeaa varhaiskasvatuksen puolustajaa ja minä olen jo näyttänyt kynteni.


Aila Paloniemi, Suomen Keskusta

Kansanedustaja, toimittaja, lastentarhanopettaja

Rooli on ratkaisevan tärkeä eheän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittämisessä. Oppimisen varmistamiseksi esitän pienten lasten koulua, jossa esiopetus ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta olisivat kokonaisuus, jonka lopussa toteutettaisiin ”perustaitojen tarkastelupiste” Perheiden tukipalvelut tulee integroida varhaiskasvatuksen ja koulun yhteyteen. Syrjäytymisen ehkäisyä jo neuvolassa.


Tuula Peltonen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Erityisluokanopettaja, KM

Olen ollut vuosina 2007-15 kansanedustaja ja sivistysvaliokuntavastaava. Koulutus tarvitsee puolestapuhujia. Ei enää leikkauksia vaan resursseja joka asteelle. Erityisopetusta ei saa ajaa alas vaan tarvitaan lisää erityisluokanopettajia. Oppilas-opettaja suhdeluku pitää säätää lailla. 


Eetu Rantakangas, Piraattipuolue

Tietotekniikan aineenopettajaopiskelija

Tämä maa ei olisi mitään ilman koulutusta ja tutkimusta. Ensi alkuun peruisin koulutusleikkaukset.


Irina Tuokko, Vihreä liitto

Erityispedagogiikan opiskelija, kansanedustajan avustaja, Jyväskylän sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Olen työni ja luottamustoimieni kautta päässyt seuraamaan koulutuspolitiikan käänteitä lähietäisyydeltä. Näen politiikan ydintehtävänä edistää ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on tässä tavoitteessa kaiken perusta. Suomi elää korkeasta osaamisesta, eikä meillä ole varaa työntää ketään osattomuuden kuiluun. Pystymme yhdessä parempaan.


Keijo Varis, Kansalaispuolue

Kauppatieteiden tri ja Hallintotieteiden maisteri (Yliopettaja)

Suomen nykyinen hallitus, samoin kuin aiemmatkaan, eivät ole ymmärtäneet sitä, että valtavat kustannusleikkaukset koulutuksesta (peruskoulu, lukio, ammattiaste, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) ovat asettaneet opettajat mahdottoman tehtävän eteen. Eri asteen koulut eivät selviä enää tehtävistään ja opettajien stressi on kasvanut mahdottomaksi. LUPAAN LISÄTÄ KOULUTUKSEN RAHOITUSTA KAIKKIALLA!


Hannele Vestola, Vihreä liitto

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuuden lehtori, Keski-Suomen maakuntavaltuutettu, Laukaan kunnanhallituksen 2. vpj.

Koulutus on yhteiskunnan kivijalka. Siihen pohjaavat tasa-arvo, yhteiskuntarauha ja tulevaisuuden menestys. Suomi pärjää vain korkealla osaamisella, ja investoinnit koulutukseen ja tieteeseen maksavat itsensä takaisin. Kehitettävää mm.: leikkausten peruuttaminen (mm. vaka), ryhmäkokomaksimit, erityisopetusta tarvitseville, ammatillisen koulutuksen kontaktiopetus, korkeakoulujen perusrahoitus. 

Timo Ahvenainen, Vihreä liitto

Historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian opettaja

Varhaiskasvatus, koulutus ja tutkimus ovat korvaamattoman tärkeitä sijoituksia tulevaisuuteen. Perutaan koulutusleikkaukset, palautetaan opettajat amiksiin, vahvistetaan korkeakoulujen rahoitusta ja varmistetaan kaikille nuorille vähintään toisen asteen koulutus!


Leena Askeli, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Erityisluokanopettaja, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Vanhempien ohella kasvava tarvitsee ammattimaista ohjausta löytääkseen paikkansa maailmassa.  Kaikki me tarvitsemme tutkimusta, joka tulkitsee ilmiöitä ympärillämme. OAJ mahdollistaa tutkimus- ja koulutustiedon leviämisen yhdenvertaisesti niin pienissä kuin suurissa kunnissa. Olen mielelläni osanen OAJ:n yhteiskunnallista palveluketjua, jatkossa myös eduskunnassa.


Evelyn Eeva Kyllikki Hynynen, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

KM, ErO, psykodraamaohjaaja

Olen ihmissuhdekouluttajana toimiva 57-vuotias yrittäjänainen. Minulla on neljä lasta ja viisi lastenlasta. Olen toiminut aiemmin sekä luokanopettajana kaupungin puolella että erityisopettajana toistakymmentä vuotta Kajaanin normaalikoulussa. Arvostan erityisen paljon koulutusta ja pidän sen ehdottomana sille, että tulevaisuudessa Suomi pysyy kilpailukykyisenä monissa muuttuvissa tilanteissa.


Tiina Gallén, Kansallinen Kokoomus

Yliopettaja, tiimipäällikkö

Tulevaisuuden Suomi rakennetaan osaamisella. Kansanedustajana kehittäisin koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta arjen tekemisen laatuun panostamalla. Henkilöstö tarvitsee aikaa keskittyä ydintehtäväänsä. Tämä edellyttää riittävien resurssien turvaamista pitkäjänteisesti. Tärkeää on kehittää myös johtamisosaamista ja työhyvinvointia työpaikoilla.


Satu Haapanen, Vihreä liitto

KM, luokanopettaja

Neuvoloihin toivon vanhemmille vuorovaikutuskoulutusta lapsen kanssa sekä parempaa tukea vanhemmuuteen, varhaiskasvatukseen palautettava subjektiivinen kokopäiväinen oikeus, perusopetuksen ryhmäkokoja on pienennettävä opettaja - oppilas -suhdelukua säätämällä 1:20, perusopetuksen oppilaiden erityisen tuen saatavuutta on vahvistettava, psykologien koulutusta lisättävä, toinen aste maksuttomaksi.


Jaana Isohätälä, Vihreä liitto

Oppimisen tutkija, suomen kielen opettaja

Koulutuksen tehtävä on antaa kaikille tasavertaiset eväät hyvään elämään. Koulut ja päiväkodit tarvitsevat paremmat resurssit, jotta lapset ja nuoret saavat yksilöllistä tukea oppimiseen ja henkilökunta jaksaa työssään. Tutkijat tarvitsevat rauhan tehdä pitkäjänteistä tieteellistä työtä, jotta ymmärryksemme maailmasta kasvaa. Innovaatiorahoitusta lisäämällä saamme tutkitun tiedon hyötykäyttöön.


Mikko Kinnunen, Suomen Keskusta

Kansanopiston rehtori, erityisopettaja, uskonnon ja psykologian opettaja

Koulutuksella, yrittäjyyskasvatuksella ja tutkimuksella Suomi kukoistamaan. 1) Jokaisen koulupolku kuntoon, jotta kaikki löytävät lahjakkuutensa.  Opetellaan tulevaisuustaitoja yhdessä. Kehitetään koulujärjestelmää kokonaisuutena. 2) Yrittävää asennetta eskarista yliopistoon. Kaikille valmiudet itsensä ja naapurinsa työllistämiseen. 3) Kannetaan vastuu ympäristöstämme. 4) Otetaan kaikki mukaan.


Susanna Kisner, Suomen Keskusta

Terveystieteiden opettaja, sairaanhoitaja, lastensuojelun päivystysperhehoitaja

Koulutus, kasvatus ja tutkimus pitävät Suomi-talon vakaasti pystyssä. Ilman niitä emme olisi tilastokärjessä maailman maiden välisissä vertailuissa. Kansanedustajana aion tehdä työtä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen sekä laadun turvaamiseksi.


Marjut Lehtonen, Suomen Keskusta

Erityisopettaja ja luokanopettaja, KM

Kasvatus ja koulutus ovat yhteiskuntamme kulmakiviä. Koulut tarvitsevat lisää resursseja, etenkin erityisopetukseen ja oppilaiden kasvun tukemiseen. Kansanedustajana lähtisin lisäämään osaavien aikuisten määrää peruskouluissa ja toisella asteella. Pidentämällä oppivelvollisuusikää voimme vähentää syrjäytymistä. Tämän lisäksi myös mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta tulee parantaa. 


Hanna-Leena Mattila, Suomen Keskusta

Filosofian maisteri, äidinkielen ja historian lehtori

Määrätietoinen koulujärjestelmän kehittäminen on johtanut Suomen koulutuksen huippuvaltioiden joukkoon. Ilman huippuosaamista sekä tutkimus- ja kehitystyötä Nokian kaltaisten korkean teknologian ilmiöt eivät olisi olleet mahdollisia. Menestyäksemme myös tulevaisuudessa, on panostettava osaamiseen. Jatkuva ja joustava kouluttautuminen mahdollistaa hyvän työllisyyden ja hyvinvoivan yhteiskunnan. 


Jari Nahkanen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Rehtori

Koulutus, koulutus ja koulutus. Tällä hetkellä jotkin uhkista ovat jo valitettavasti toteutuneet. Meillä on 60 000 nuorta "tiellä tietämättömillä"peruskoulun jälkeen. Se on paitsi inhimillisesti, niin myös taloudellisesti kestämätön tilanne. Keinona on lisää opettajia, maksuton oppivelvollisuus ja opetus toisella asteella . Hintalappu on 100 miljoonaa kolmen vuoden jaksoissa – ja se on vähän.

 • Facebook @jarikansanedustajaksi

Ulla Parviainen, Suomen Keskusta

Rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja

Koulutus ja tutkimus ovat yhteiskunnan kehityksen ydintä ja investointia tulevaisuuteen. Varhaiskasvatus ja peruskoulu voivat tehdä eniten eriarvoistumiskierteen katkaisemiseksi. Lähikoulun tulee olla aina paras koulu. Oppilaan tulee saada perusopetuksessa tarvitsemansa tuki, jotta hän saa riittävät taidot ja kykyisyyden edetä perusopetuksen jälkeen toisen asteen opinnoissa.


Juha Pätsi, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Farmaseutti, lääkeaineryhmien opetusta OSAO:lla oth.

Koulutus, kasvatus päiväkodista, ammattikoulutukseen ja yliopistoon asti - ja varsinkin aivan pienten lasten kohdalla myös hoito ja kasvastus kotona - on perusta, jolle ihmisten toiminta yhteiskunnassa ja yhteiskunnan toimivuus rakentuu. Tutkimus on tuonut ja tuo Suomelle madollisuuden toimia monella alalla eturivissä myös tutkimuksen tulosten soveltamisessa  työelämään ja yritystoimintaan.


Ari-Pekka Sirviö, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Journalismin lehtori, tiimipäällikkö, KM

Koulutusleikkaukset riittävät jo. Peruskoulun opetusryhmiä on pienennettävä. Ammattikoulutuksen ja korkeakoulujen resurssit on palautettava. Oppivelvollisuutta on jatkettava toisen asteen koulutukseen ja sen on oltava aidosti maksutonta. Kaikilla lapsilla on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Tutkimusrahoituksen riittävä taso on turvattava. Koulutus ei ole menoerä, vaan tuottoisa sijoitus tulevaisuuteen.


Susa Vikeväkorva, Vihreä liitto

Varhaiskasvatuksen opettaja, kaupunginvaltuutettu

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen laatuun on panostettava sekä resurssit laitettava kuntoon niin päiväkodeissa kuin kouluissa. Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet elämään, oppimiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen. Varhaiskasvatuksen heikennykset on peruttava, koulujen ryhmäkokoja pienennettävä ja ammattikouluihin lisää tunteja. Haluan jättää koulutusleikkaukset historiaan!

 • Facebook 
 • Instagram: @sssusamuru
 • Twitter: @SusaVikevakorva

Kari Virolainen, Sininen tulevaisuus

Yliopettaja, Yhteiskuntatieteiden tohtori, filosofian lisensiaatti

Näissä vaaleissa punnitaan koulutuksen arvostus. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rooli yhteiskunnassamme on ensiarvoisen tärkeä. Nyt on tekojen aika ja opettajien työtaakkaa on purettava. Koulutusleikkausten aika on ohi. Ryhmäkokojen kasvattaminen on tullut tiensä päähän. Kansanedustajana haluan olla edistämässä sivistysvaltiomme säilymistä panostamalla koulutukseen ja tutkimustoimintaan.

Pirkka Aalto, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

FM, biologian ja maantiedon lehtori

Koulutuksesta ei enää leikata, vaan siihen panostetaan! Varhaiskasvatuksen tilanne parantuu lisäämällä päivähoitoon 1000 ammattilaista ja nostamalla henkilökunnan koulutustasoa. Perusopetuksen ryhmäkoot tulee pitää riittävän pieninä ja tuntikehykset väljinä, jotta oppilaat voidaan huomioida yksilöinä. Toisen asteen koulutuksen riittävä rahoitus ja hyvä alueellinen kattavuus tulee varmistaa.


Heidi Alariesto, Liike Nyt

Kehitysjohtaja, kasvatustieteen maisteri

Olen työllistänyt satoja nuoria eri puolilta Suomea. Työvoimakoulutusten vetäjänä olen nähnyt, kuinka pitkäaikaistyöttömyys näkyy itsetunnossa, jopa ryhdissä.
Oma-aloitteisuutta vaativat opinnot tiputtavat matkastaan ne, joilla on opiskelumotivaation kanssa ongelmia. Opinto-ohjaus, koulukuraattorit, nuorten ohjaamot ovat asioita, joista ei saa säästää. Koulutus on sivistysyhteiskunnan sydän.


Pekka Heikkinen, Kansallinen Kokoomus

Luokanopettaja, KM

Koulutus on ollut aina Suomen nousun perusta ja valtti. Tähän asti olemme pärjänneet hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Ei enää, ja jotain on pahasti pielessä. Perustaitojen hallintaan tulisi palata peruskoulussa kaiken hajauttavan huuhaan sijaan. Tietotekniikan tulee olla apuväline, ei pääasia. Oppivelvollisuutta voitaisiin pidentää ja koko toinen aste saada maksuttomaksi. Open työ arvoon!


Pigga Keskitalo, Suomen Keskusta

Kasvatustieteen tohtori, dosentti, luokanopettaja

Koulutus ja tutkimus ovat Suomen kivijalka. Niihin pitää panostaa. Lapin jokaisessa kunnassa pitää olla lukiokoulutusta. Ammatilliseen koulutukseen osallistumisen välimatkan tulee olla kohtuullinen. Lapsiin ja nuoriin panostaminen ovat tulevaisuuden tekoja. Opettajien laatu ja riittävyys ovat koulutuksen kehittämisen avaintekoja. Tutkijoille pitää taata resurssit tehdä perus- ja huippututkimusta.


Jari Koivumaa, Vihreä liitto

Lehtori, Yhteiskuntatieteiden tohtori

Tietämättömyys ja osaamattomuus ovat mielestäni kaiken pahan alku ja juuri. Hyvä syntyy koulutuksesta, tutkimuksesta ja sivistyksestä. Seuraavan hallituksen on tiedostettava koulutuksen rooli alueiden elin- ja vetovoiman kehittämisessä. Koulutusta koskevat tavoitteet on kirjattava hallitusohjelmaan myös alueiden näkökulmasta.


Pekka Tiitinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

TtM, fysioterapeutti, työkyvyn opettaja ammattiopistossa

Koulutuksen ja kasvatuksen rooli on pohja koko Suomen ja sen eri alueiden elinvoimalle. Tutkimuksen roolia pitää lisätä ja kehittää huomioiden eri alueiden erityistarpeet. Erityisen merkitykselliseksi näkisin maksuttoman oppivelvollisuuden ulottamisen toiselle asteelle. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen T&K&I määrärahoja tulee nostaa. Riittävien resurssien varmistaminen kaikilla tasoilla.


Sara Tuisku, Kansallinen Kokoomus

Luokanopettaja

Yhteiskunta voi menestyä vain uudistumalla, kehittämällä ja innovoimalla. Mitään kehitystä ei tapahdu ilman koulutusta. Kaikki perustuu yhteiskunnan arvostavaan suhtautumiseen sivistystä ja koulutusta kohtaan. Aikamme keskeisiin haasteisiin vastataan koulutuksen kokonaisvaltaisella kehittämisellä. Tasa-arvoinen ja nykyaikainen koulutus takaa yhteiskuntarauhaa. 

 

 

 

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee
 

Juuri sinä voit vaikuttaa somessa – #opettajanääni esiin!

Haluamme, että myös opettajat pääsevät esiin, kun heidän työstään puhutaan. Opettaja, kerro työsi merkityksestä sosiaalisessa mediassa #opettajanääni-tunnisteella, ja haasta kollegasi mukaan!

Opettajan ääni esiin