Finland har misslyckats med att integrera invandrare – OAJ kräver mera språkundervisning och att konkurrensutsättningen av integrationsutbildningen slopas

07.03.2019 - 11:00 Pressmeddelande
Illustration

Inlärningsresultaten för barn med invandrarbakgrund ligger i genomsnitt nästan två skolår efter resultaten för infödda barn. OAJ som idag publicerade Integrationskompassen 2019, kräver mera språkundervisning för invandrare inom alla utbildningsstadier.

Inlärningsresultaten för barn med invandrarbakgrund ligger i genomsnitt nästan två skolår efter resultaten för infödda barn. OAJ som idag publicerade Integrationskompassen 2019, kräver mera språkundervisning för invandrare inom alla utbildningsstadier.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ anser att undervisning i det egna modersmålet ska inledas redan inom småbarnspedagogiken och erbjudas ända fram till slutet av andra stadiet. Samma gäller undervisningen i svenska eller finska som andraspråk. I dagens läge blir närmare hälften av barnen med invandrarbakgrund utan undervisning i svenska eller finska som andraspråk, eftersom det finns många kommuner som inte alls erbjuder sådan undervisning. Senaste forskningsdata visar att språket har en oerhört central betydelse för barnets framtid.

– Undervisningen i svenska eller finska som andraspråk bör vara statsfinansierad i åtta i stället för sex år och då kan den även ges på andra stadiet. Eleven bör också ha subjektiv rätt till förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och det här bör inskrivas i lagen, säger OAJ:s specialsakkunniga Päivi Lyhykäinen.

Betydande skillnader i grundläggande kunskaper

Enligt OECD:s färska landrapport avbryter nästan dubbelt så många med invandrarbakgrund sin skolgång jämfört med Finlandsfödda. Vidare har Pisa-resultaten visat att det finns betydande skillnader mellan de båda grupperna beträffande grundläggande kunskaper i alla centrala läroämnen. Det igen visar att undervisningen av elever och studerande med främmande språk som modersmål inte är särskilt resultatrik i Finland. 

Invandrare som fått sin utbildning i Finland har dessutom svårigheter med att få arbete. Det här är ett problem eftersom andelen personer i arbetsför ålder av befolkningen redan länge har sjunkit och nu går även nativiteten kraftigt ner. Det råder brist på arbetskraft nu och i fortsättningen. Vidare är det svårt att få utbildad arbetskraft till Finland.

– Man kan säga att Finland har misslyckats i integrationen. Korrigerande åtgärder bör vidtas redan inom småbarnspedagogiken eftersom den spelar en stor roll för skolframgången, studierna och i motarbetandet av utslagning. Föräldrar i invandrarfamiljer behöver också mera information om småbarnspedagogikens betydelse. Stöd för hemvård av barn får inte heller minska barnens deltagande i småbarnspedagogiken, konstaterar OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka.

Utbildning är nyckeln till integration

OAJ föreslår i publikationen Integrationskompassen 2019 att i stället för många splittrade program bör ett övergripande invandringspolitiskt program utarbetas för att främja en jämlikare arbetsmarknad. Också fler lärare med invandrarbakgrund bör utbildas för alla stadier.

– När man talar om utbildning är den privata serviceproduktionen en stor fråga. Så länge som man konkurrensutsätter integrationsutbildning och strävar efter så låga kostnader som möjligt, lider också kvaliteten. Konkurrensutsättningen av integrationsutbildningen måste slopas och kvaliteten bedömas regelbundet, säger Päivi Lyhykäinen.


Integrationskompassen 2019
Kotoutumiskompassi 2019
Integration Compass 2019