Professor Kirsti Karila är årets utbildningspåverkare 2018

26.01.2019 - 14:00 Pressmeddelande
Illustration

OAJ har utsett professor Kirsti Karila vid Tammerfors universitet till Årets utbildningspåverkare 2018. Utmärkelsen överräcktes på Educa 26.1.2019.

I motiveringen till årets utbildningspåverkare konstateras att professor Kirsti Karila är en stark samhällspåverkare som lyfter fram småbarnspedagogikens betydelse för barnen, samhället och hela utbildningssystemet. Kirsti Karila har utvecklat den finländska småbarnspedagogiken i många arbetsgrupper och som forskare i småbarnspedagogik. Karila har en lång arbetshistoria som lärarutbildare i småbarnspedagogik; först vid barnträdgårdslärarinstitutet i Tammerfors och sedan vid Tammerfors universitet.

Kirsti Karila betonar att en högt utbildad personal spelar en avgörande roll för småbarnspedagogikens kvalitet och påverkan. Karila försvarar alla barns rätt att få jämlika högklassiga småbarnspedagogiska tjänster runtom i landet. Hon har orubbligt fört fram att de politiska besluten påverkar småbarnspedagogikens kvalitet och därigenom uppmärksammat den differentiering som sker i olika regioner och till följd av barnens olika familjebakgrunder.

Professor Karila har i sitt utvecklingsarbete hållit sig modigt, trovärdigt och konsekvent till den småbarnspedagogiska forskningen. Karila var med och påverkade innehållet i den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft år 2018. Lagändringen medförde en förnyad personalstruktur i daghemmen; det blir flera anställda med högskoleutbildning och de nya yrkesbeteckningarna förtydligar yrkesgruppernas ansvar och uppgifter.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s styrelse utser årligen en person eller sammanslutning som utmärkt sig inom sektorn för utbildning, fostran och forskning till Årets utbildningspåverkare.

 

Foto: Leena Koskela