Yrkeslärarna lotsas av nya ordföranden Tuija Mäntsälä

19.11.2019 - 13:17 Nyheter
Illustration
AO:s nya ordförande Tuija Mäntsälä

Yrkeslärarna AO valde i helgen ny styrelse och Tuija Mäntsälä till ordförande. Den nya ordföranden uppmuntrar bland annat medlemmarna att följa med vårens avtalsförhandlingar.

Yrkeslärarna AO valde ny styrelse och presidium vid årsmötet den 17 november. Tuija Mäntsälä från Åbo blir ny ordförande från och med 1 januari 2020. Tapio Lindfors och Johanna Toivanen valdes till vice ordförande.

Jouko Karhunen som har varit AO-ordförande i fyra år avgår som ordförande då han går i pension.

Avtalsförhandlingarna sysselsätter

Tuija Mäntsälä är lektor i studiehandledning vid Konstakademin och vice huvudförtroendeman vid Åbo yrkeshögskola. Mäntsälä har suttit i AO-styrelsen i fem år: tre år som ordinarie medlem och två år som suppleant.

Som ordförande lotsar Mäntsälä OAJ:s största riksomfattande yrkeslärarförening med många medlemsföreningarna i yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor runt om landet.

Mäntsälä uppmanar medlemmarna att följa med vårens avtalsförhandlingar för den egna branschen.

– I lönepolitiken är årsarbetstiden och yrkeshögskolornas avtal på tapeten, konstaterar Mäntsälä.

OAJ och den egna medlemsföreningen informerar medlemmarna om förhandlingarna och om möjliga organisatoriska åtgärder. Dessutom bör medlemmarna redan nu kontrollera att kontaktinformationen är korrekt i medlemsregistret. 

AO representerar yrkeslärarna

Dela