Avbrott i OAJ:s nättjänster 21-22.5. Läs mera (fi)

Överenskommelse har nåtts om avtalsramarna för AVAINTA Arbetsgivarna

15.05.2020 - 17:06 Nyheter
Illustration

För AVAINTA Arbetsgivarnas avtalsområden har man nått en överenskommelse om ramarna. Inom AVAINTA:s verksamhetsområden finns OAJ-medlemmar i privata daghem och i läroanstalter, yrkeshögskolor och inom det fria bildningsarbetet.

Nu har man kommit överens om ramarna för kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna. Före ett förhandlingsresultat nås, ska man först komma överens om detaljerna i AVAINTA:s avtal för undervisningssektorn (på finska AVAINOTES).

Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna omfattar bland annat OAJ-medlemmar i privata daghem. AVAINTA Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn gäller lärare i privata läroanstalter, yrkeshögskolor och lärare inom det fria bildningsarbetet. Allt som allt finns det omkring 4 000 OAJ-medlemmar inom AVAINTA:s avtalsområden. 

Vi berättar närmare detaljer först när både det allmänna avtalet och undervisningssektorns avtal har rotts i hamn och avtalsparternas beslutsfattande organ har godkänt uppgörelsen.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!