Finland offentliggjorde utvecklingsmål vid ISTP-toppmötet

22.10.2021 - 15:27 Nyheter
Illustration

ISTP-toppmötet för de ledande utbildningsländerna avslutades på torsdagen. Länderna offentliggjorde sina åtaganden för att utveckla sina utbildningssystem. Finlands tre åtaganden fokuserar på tillräckligt stöd för lärandet, att förbättra lärarnas arbetsförhållanden och att bättre beakta hela lärostigen i utvecklingsarbetet.

– De här gemensamt utarbetade nationella åtagandena är viktiga när man offentligt och internationellt kommit överens om att beslutsamt arbeta för att nå viktiga mål, kommenterade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

I år fokuserar Finlands åtaganden särskilt på åtgärder och resurser för att stödja lärandet och välbefinnandet efter den exceptionella pandemitiden.

Finlands nya nationella åtaganden är:

  1. Se till att alla barn och unga får tillräckligt stöd på utbildningsvägen. Stöd ska ges så snart som behovet av stöd uppdagas. Stödbehovet kan variera från litet till stort eller så kan eleven parallellt behöva olika stöd. Stödet för lärande inom småbarnspedagogiken ska särskilt uppmärksammas.

  2. Påverka arbetsförhållandena för personal och lärare inom utbildning och småbarnspedagogik, så att lärarna stannar kvar i yrket (och inte byter bransch) och att de har möjlighet (tid) att stödja eleverna på lärostigen och i det psykiska välbefinnandet.
     
  3. När utbildningssystemet utvecklas ska bättre hänsyn tas till hela lärostigen från småbarnspedagogiken till högskoleutbildning med forskningsbaserad kunskap som grund.


Vid de årligen återkommande mötena ska man följa upp hur åtaganden har genomförts. Följande toppmöte ordnas den 11–13 maj 2022 i Valencia, Spanien.

ISTP

  • International Summit on the Teaching Profession (ISTP) är ett årligen återkommande toppmöte för de ledande utbildningsländerna.
  • Distansmötet 19–21.10.2021 ordnades av USA. 
  • Undervisningsminister Li Andersson, OAJ:s ordförande Olli Luukkainen, Forskarförbundets ordförande Maija S. Peltola och OAJ:s styrelsemedlem Linda Felixson representerade Finland vid toppmötet. 
Dela