Utbildningen får cirka 70 miljoner i coronastöd – kommunerna ska vara aktiva och ansöka om stöd

25.05.2021 - 17:46 Nyheter
Illustration

Småbarnspedagogiken och olika utbildningsformer planeras få totalt 69 miljoner euro i stöd från regeringens tredje tilläggsbudget. Syftet med stödet är att åtgärda de problem som har förorsakats av corona, bland annat kunskapsglapp. Kommuner och utbildningsanordnare kan inom kort ansöka om stöd.

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen som överlämnas på torsdagen till riksdagen föreslås en helhet på sammanlagt 111 miljoner euro för att lindra de skadliga konsekvenserna av coronavirusläget för barn och unga. Sammanlagt föreslås anslag på cirka 2,2 miljarder euro för 2021. Finansministeriet publicerade summorna på tisdagen.

För förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik föreslås 40 miljoner euro, för gymnasieutbildning 15 miljoner euro, för fritt bildningsarbete och för yrkesutbildning 5 miljoner euro var. Dessutom föreslås 4 miljoner euro för finansieringen av högskolorna. Syftet med det nya coronastödet är att kontinuerligt jämna ut konsekvenserna av coronavirusläget.

– OAJ är nöjd över att riksdagen äntligen på torsdag får förslag om coronastöden. Summan är dock mindre än vad vi förväntade oss, eftersom ifjol gick 70 miljoner enbart till den grundläggande utbildningen. Det finns oro för att pengarna inte kommer att räcka till för korrigera det kunskapsglapp som har uppstått, säger OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka.

Alla korrigeringsåtgärder har ännu inte ens påbörjats eftersom epidemin fortsättningsvis pågår och en del elever ännu kommer att drabbas av till exempel obligatorisk karantän.

– 15 miljoner kommer verkligen till pass i gymnasiet, eftersom man i vissa delar av landet har varit flera månader på distansundervisning. Studierna har blivit utdragna, kurser har inte fullgjorts och de elever som i höst börjar på sitt andra gymnasieår känner långt ifrån alla sina studiekamrater. Mycket gemenskap har gått förlorad. Lyckligtvis fick yrkesutbildningen extra finansiering redan i början av året, men även yrkesstudierna har drabbats hårt.

Stödpengar ska ansökas separat

OAJ betonar att eftersom det är en begränsad summa som fördelas bör man fokusera på det väsentligaste, det vill säga att täppa till kunskapsluckorna med undervisning.

– Det är nu upp till varje kommun och utbildningsanordnare att vara aktiv för att verkligen få upp kunskaperna med hjälp av pengarna. Stödet är avsett för att hjälpa upp situationen där behovet är som störst, påpekar Misukka.

OAJ skyndar på myndigheterna att fördela pengarna så snabbt som möjligt eftersom läsåret går mot sitt slut och tilläggsresurserna behövs genast när det nya läsåret börjar. Pengarna måste dock få användas under de följande två åren.

– Ett viktigt kriterium i den förra ansökningsomgången var att lärare inte kan permitteras och det är lika viktigt nu. Dessutom måste det krävas en tydlig plan för hur man ska åtgärda kunskapsluckorna och främja välbefinnandet i lärandegemenskaperna. Också universitetens övningsskolor bör omfattas av bidragen, påpekar Misukka.