Nina Lahtinen har valts till utbildningspolitisk direktör vid OAJ

24.08.2022 - 14:45 Pressmeddelande
Illustration

Nina Lahtinen, juris magister och pedagogie magister, har valts till ny utbildningsdirektör vid Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Nina Lahtinen har ett digert kunnande i utbildningspolitik och utbildningspolitisk lagstiftning. Hon är juridiskt sakkunnig med förankring i utbildningsvardagen och arbetet med undervisning och fostran. Lahtinen har en lång erfarenhet av utbildningspolitik och påverkansarbete, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

— Jag tycker att det är viktigt att lyssna på medlemmarna och att utbildningspolitiken också i fortsättningen återspeglar medlemskåren. Det måste finnas tid och ro för att utvärdera effekterna av utbildningspolitiska förändringar innan följande reform påbörjas. Alla förändringar måste göras med tillräckliga resurser. Det är viktigt att förstå att förändringar i en del av utbildningskedjan alltid påverkar nästa, säger Lahtinen.

Nina Lahtinen har arbetat vid OAJ sedan år 2008, senast som utbildningspolitisk chef och som tf. utbildningsdirektör. Lahtinen har tidigare bland annat arbetat som klasslärare och som jurist vid både  Kommunförbundet och KT Kommunarbetsgivarna.