• logo
  • logo
Läroplikt

OAJ:s läropliktsmodell: sammanfattning

04.11.2018 - 00:00 Publikation

Det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god grund för det egna kunnandet. Genom att modigt förnya läroplikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Reformen behöver en lång övergångstid och ramarna ska anges i nästa regeringsprogram.

Ladda ner dokumentet
Dela