Kommunala musikläroanstalter och privata Avainta

Lärarens arbetsår omfattar 38 arbetsveckor och en arbetsvecka är fem dagar.

En lärare har 38 arbetsveckor per läsår med undervisning och annat arbete. Undervisningen försöker man förlägga till 35 veckor.

En timlärare har endast undervisningsveckor under arbetsåret och därför har en timlärare lägre lön än lärare som har tjänst eller befattning.

Arbetsveckan omfattar fem dagar. Självständighetsdagen, trettondagen eller första maj som infaller på någon annan vardag än lördag, dras av från arbetsdagarna. För timlärare i huvudsyssla tillämpas samma lönesystem som för tjänste- och befattningsinnehavare, så nämnda söckenhelger minskar antalet undervisningsdagar. Om läroanstalten ändå ålägger att söckenhelgens timmar ska hållas en annan gång, ska övertimarvode betalas till läraren.

En undervisningstimme (lektion) är 45 minuter. I praktiken varierar undervisningstimmarnas längd; det är ganska vanligt med 30 minuters undervisningstimmar för yngre elever och i timbokföringen antecknas den som 2/3 undervisningstimme.

60 minuters undervisning motsvarar då 1 1/3 undervisningstimmar och 90 minuters undervisning 2 undervisningstimmar.

Den här uträkningen används också i de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för den fördjupade läroplanen.

I kommunala musikläroanstalter har läraren en undervisningsskyldighet på 23 undervisningstimmar per vecka och den årliga undervisningsskyldigheten är 805.

Inom yrkesutbildningen är undervisningsskyldigheten 22 undervisningstimmar per vecka och 770 per år.

För lärare med lektorstjänst hör även annat arbete. Arbetstiden för annat arbete är 38 timmar per vecka och en timme är 60 minuter. Om läraren åläggs att undervisa mer än 35 arbetsveckor, förkortar en undervisningstimme det andra arbetet med 1,5 timmar. Om läraren åläggs att utföra annat arbete i mer än 90 timmar, betalas en timmes övertimarvode för varje timme annat arbete.

Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 23 timmar per vecka.

En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett läsår kan åläggas annat arbete åtta timmar per år. En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst en termin kan åläggas annat arbete fyra timmar. För annat arbete utanför nämnda timmar betalas normal timlön.

Dela