• logo
  • logo

Kommunala musikläroanstalter

Lärarens arbetsår omfattar 38 arbetsveckor och en arbetsvecka är fem dagar.

En lärare har 38 arbetsveckor per läsår och en arbetsvecka är fem arbetsdagar. Läraren undervisar minst 35 veckor och utför annat lärararbete högst 3 veckor per läsår.

En timlärare har endast undervisningsveckor under arbetsåret och därför har en timlärare lägre lön än lärare som har tjänst eller befattning.

Arbetsveckan omfattar fem dagar. Självständighetsdagen, trettondagen eller första maj som infaller på någon annan vardag än lördag, dras av från arbetsdagarna. För timlärare i huvudsyssla tillämpas samma lönesystem som för tjänste- och befattningsinnehavare, så nämnda söckenhelger minskar antalet undervisningsdagar. Om läroanstalten ändå ålägger att söckenhelgens timmar ska hållas en annan gång, ska övertimarvode betalas till läraren.

En undervisningstimme (lektion) är 45 minuter. I praktiken varierar undervisningstimmarnas längd; det är ganska vanligt med 30 minuters undervisningstimmar för yngre elever och i timbokföringen antecknas den som 2/3 undervisningstimme.

60 minuters undervisning motsvarar då 1 1/3 undervisningstimmar och 90 minuters undervisning 2 undervisningstimmar.

Den här uträkningen används också i de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för den fördjupade läroplanen.

I kommunala musikläroanstalter har läraren en undervisningsskyldighet på 23 undervisningstimmar per vecka.

Inom yrkesutbildningen är undervisningsskyldigheten 22 undervisningstimmar per vecka.

För lärare med lektorstjänst hör även annat arbete. Arbetstiden för annat arbete är 38 timmar per vecka och en timme är 60 minuter. Om läraren åläggs att undervisa mer än 35 arbetsveckor, förkortar en undervisningstimme det andra arbetet med två timmar. Om läraren åläggs att utföra annat arbete i mer än 114 timmar, betalas en timmes övertimarvode för varje timme annat arbete.

Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 23 timmar per vecka.

En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett arbetsår kan åläggas annat arbete 24 timmar per år.

En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete 10 timmar per år. En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete 4 timmar. För annat arbete utanför nämnda timmar betalas normal timlön.

Dela