Osaklig behandling och trakasserier

Om det förekommer osaklig behandling, som trakasserier, mobbning eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen äventyras arbetshälsan och säkerheten i arbetsmiljön.

Vem som helst i arbetsgemenskapen kan göra sig skyldig till osaklig behandling. Vem som helst i arbetsgemenskapen kan också bli utsatt för osaklig behandling. Ingen behöver dock tolerera trakasserier eller osaklighet, utan ska diskutera saken med den som uppfört sig olämpligt.

Om det inte hjälper med diskussion, eller om det inte är möjligt att diskutera för att situationen är allvarlig, ska chefen underrättas om den osakliga behandlingen. Det är bra att meddela saken skriftligt, till exempel med e-post. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ta itu med att avlägsna eller förhindra trakasserierna så fort beskedet kommit.

Gör så här vid trakasserier

Om du utsätts för trakasserier eller osaklig behandling i ditt arbete ska du handla enligt flödesschemat nedan.

Vid behov ska du också kontakta företagshälsovården, lärarnas arbetarskyddsfullmäktige och din förtroendeman.

Dela