Om du blir arbetslös

Blev du arbetslös eller finns det en risk för att du blir det? Vi har sammanställt information för att hjälpa dig med vad du ska göra om du blir arbetslös.

Först ska du

  • anmäla dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande
  • ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas arbetslöshetskassa
  • kontakta OAJ.

Anmäl dig till TE-byrån

När du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande. Meddela Arbets- och näringsbyrån, det vill säga TE-byrån, senast den första dagen av arbetslösheten eller permitteringen. Du kan också göra anmälan redan innan arbetslösheten eller permitteringen inleds.

Det är viktigt att anmäla sig som arbetslös arbetssökande genast från första arbetslöshets- eller permitteringsdagen för att få rätt till alla tjänster och förmåner som står till buds. Som arbetslös arbetssökande får du rätt till TE-tjänster och utkomstskydd för arbetslösa, vilket innebär inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på nätet i TE-tjänsternas nättjänst Oma asiointi


Ansök om utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskyddet för arbetslösa kompenserar för den ekonomiska förlust som din arbetslöshet eller permittering orsakar. De här fördelarna består av arbetslöshetsdagpenning, det vill säga inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Den som är medlem i en arbetslöshetskassa får inkomstrelaterad dagpenning.

För att du ska få arbetslöshetsersättning ska du vara arbetslös arbetssökande och söka heltidsarbete. Det finns en rad skyldigheter som du måste fullgöra för att vara berättigad till arbetslöshetsförmånerna. Se efter vilka de är på TE-tjänsternas webbplats.

Anmäl dig till arbetslöshetskassan

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla att du är arbetslös eller permitterad till Lärarnas Arbetslöshetskassa. På A-kassans webbplats hittar du information om bland annat förutsättningarna och begränsningarna för inkomstrelaterad dagpenning och om hur du ansöker om den.

Lärarnas Arbetslöshetskassa

Om arbetslöshetsdagpenningen upphör eller arbetsvillkoret inte uppfylls

När din arbetslöshetsdagpenning upphör eller ditt arbetsvillkor inte uppfylls har du rätt till arbetsmarknadsstöd: på FPA:s webbplats hittar du mera information om arbetsmarknadsstödet och arbetsvillkoret.

FPA


Kontakta oss

Du ska meddela OAJ:s medlemsservice om du är arbetslös eller har någon annan oavlönad period så att du kan börja betala nedsatt medlemsavgift.

Kontakta oss med kontaktformulär. 

Elektroniska kontaktformulär

Rätt till nedsatt medlemsavgift

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift när du

  • är tjänstledig/arbetsledig utan förvärvsinkomster
  • är arbetslös
  • är alterneringsledig
  • är studie- eller vårdledig utan lön
  • får dagpenning av FPA eller en pensionsanstalt.
Dela