Så lyckas du i anställningsintervjun

Anställningsintervjun är en spännande situation – OAJ:s tips hjälper dig att lyckas i den.

Anställningsintervjun är en situation där arbetsgivaren bedömer din lämplighet för arbetet i fråga. Samtidigt lönar det sig att ta intervjun som ett tillfälle för dig att ta reda på om arbetet och arbetsgivaren är lämpliga för dig.

Vår video hjälper dig att lyckas i anställningsintervjun.

Medlemsinfo

Visa att du är motiverad

Stifta bekantskap med arbetsgivaren före intervjun. Den handlar om att ta reda på om du är såväl kompetent som motiverad för jobbet du söker. När du är insatt i organisationens arbetssätt och värden har du lätt att visa din motivation för uppgiften. Tack vare att du har bekantat dig med arbetsgivaren kan du i intervjun ställa frågor som är relevanta för arbetsuppgiften.

Före intervjun är det bra att gå igenom platsannonsen och din egen ansökan. Fundera också på vilka frågor som möjligen kan komma i intervjun och besvara dem.

Intervjusituationen

Både de som intervjuar och de som intervjuas kan vara flera stycken. Vid sidan av individuella intervjuer är det vanligt med gruppintervjuer inom undervisningssektorn.

Intervjusituationen kan ofta göra att du känner dig spänd. Spänningen kan minska om du berättar för intervjuaren om den, samtidigt som den visar att du är motiverad för den arbetsuppgift du söker: Du spänner dig för att saken är viktig för dig.

Visa din personlighet

Till slut är det bra att komma ihåg att det alltid finns fler kompententa än lämpliga sökande till ett jobb. För alltså öppet fram din personlighet i intervjun, för utöver din motivation vill arbetsgivarna se hur du passar in i deras arbetsgemenskap.

Dela