En stor del av OAJ:s e-tjänster för medlemmarna är stängda mellan 1 - 15 juni. Läs mera. 
Kontaktformulären fungerar normalt.

Sätt din arbetsansökan och CV i skick

De viktigaste dokumenten i jobbsökandet är arbetsansökan och CV och därför lönar det sig att ägna dem tillräckligt med tid. Vi har sammanställt en rad tips till dig som gör att starten på jobbsökningen går som en dans.

Arbetsansökan är vanligen det första som fångar arbetsgivarens uppmärksamhet. Ofta är det redan de första raderna som antingen väcker eller släcker arbetsgivarens intresse – så ge din platsansökan en stark inledning!

Det lönar sig att lägga ner mycket tid på att skriva ansökan för att ditt kunnande och din motivation för arbetet i fråga syns i hela ansökan. 

Titta på mallen för arbetsansökan och exempelansökan

Gör en omsorgsfull ansökan som hjälper dig att glänsa med din kompentens! Vi har utarbetet en färdig mall, som hjälper dig att skriva din arbetsansökan. Du hittar idéer också i vår exempelansökan.

Vår video vägleder dig i hur du skriver en arbetsansökan.

Medlemsinfo


Sätt din CV i skick

Meritförteckningen, det vill säga CV:n, är ett av de viktigaste dokumenten när du söker jobb. Tillsammans med din ansökan utgör den ditt säljbrev, som avgör om du blir eller inte blir kallad till en anställningsintervju. Du ska alltså lägga ner ordentligt med tid på att skriva din meritförteckning. 

Bekanta dig med våra CV-mallar

Fyll i din meritförteckning omsorgsfullt och avvik till din fördel från de andra sökande!

Vi har utarbetat färdiga mallar som hjälper dig med att skriva en snygg meritförteckning. När du sätter din CV i skick på en gång är den lätt att omforma senare.

Vår video hjälper dig med din CV.

Medlemsinfo

Dela